Apie parodą "Panevėžio mokytojų seminarijai - 140"


Šių metų lapkričio 14 dieną minime 140-ąsias Panevėžio mokytojų seminarijos metines. Carinės Rusijos administracijos įsteigta kaip įrankis lietuvių tautai rusinti, ši švietimo įstaiga per daugiau kaip septyniasdešimt savo veiklos metų parengė šimtus mokytojų, dirbusių įvairių Lietuvos istorijos tarpsnių – carinės Rusijos, nepriklausomos Lietuvos bei sovietmečio – mokyklose.

Parodoje pateiktos pagrindinės seminarijos veiklos datos ir faktai. Publikuoti dviejų dokumentų – Rusijos imperatoriaus Aleksandro II įsakų – Dėl mokytojų seminarijos steigimo Panevėžio mieste Kauno gubernijoje ir Dėl žemaičių kalbos dėstymo Panevėžio mokytojų seminarijoje – tekstai. Apžvelgta kalbininko Jono Jablonskio, 1906-1908 m. seminarijoje dėsčiusio lietuvių kalbą, pedagoginė veikla Panevėžyje. Pristatyta seminarijos biblioteka ir jos spaudais pažymėtos knygos, dabar saugomos Panevėžio a. G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos fonduose. Publikuojama ikonografinė medžiaga – seminarijos pedagogų ir moksleivių nuotraukos, saugomos mūsų Bibliotekos Retų knygų ir rankraščių fonde, bei su seminarija susijusių pastatų vaizdai. Parodoje pateiktas ir svarbiausių publikacijų apie Panevėžio mokytojų seminariją sąrašas.

Dėkojame Panevėžio kolegijos bibliotekos vedėjai Vilijai Raubienei, Panevėžio apskrities archyvo direktoriui Leonui Kaziukoniui ir Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuotojui Donatui Pilkauskui už geranorišką bendradarbiavimą rengiant šią parodą.


Parodą parengė
Loreta Dundulienė
Krašto kultūros dokumentavimo skyrius

Internete publikavo
Virginija Švedienė

Į titulinį