Literatūra apie Panevėžio mokytojų seminariją

Straipsnio indeksas

Panevėžio mokytojų seminarija : prieš karą ir dabar : su prof. J. Jablonskio atsiminimais : 10 metų sukaktuvėms paminėti / J. Mičiulis. - Panevėžys : s. n., 1929 (Kaunas : "Meno" sp.). - 38, [2] p. : iliustr.

 pmk miciulis

Гуковский, Константин. Народное образование // Городъ Поневежъ. - Ковна : Типографiя Губернскаго Правленiя, 1905. - С. 28-33.

Leidinio prieiga per internetą

  gukovskij gorod ponevez
 

Švaistas, Juozas. Mokytojų seminarija rusų laikais // Panevėžys. - Chicago (Ill.) : Panevėžiečių klubas, 1963. - P. 145-154.
Turinys: Vieta ir pastatai ; Mokymo sąlygos ir mokslas ; Mokytojai ; Drausmė ir tvarka ; Lietuviai ir lietuvybės reikalai ; Bendroji seminarijos dvasia ; Naujoji rusinimo politika.

Ignatonis, Jeronimas. Mokytojų seminarija 1920-1926 m. - Iliustr. // Panevėžys. - Chicago (Ill.) : Panevėžiečių klubas, 1963. - P. 314-321.
Turinys: Įžangos vietoje ; Atmintinos dienos ; Pažintis su Panevėžiu ; Pirmosios dienos Mokytojų seminarijoje ; Mokslas ; Nuotaikos ; Amerikos lietuvių parama ; Mokyklos augimas ; Mokytojų seminarijos vaidmuo ; Mokslo lygis ; Mokytojai ; Užbaigai.

  panevezys cikaga
 

Endzinas, Arnoldas. Specialusis mokytojų Lietuvos mokykloms ruošimas. - Iliustr. - Bibliogr.: išnašose // Specialiojo mokslo raidos Lietuvoje bruožai. - Vilnius : Lietuvos TSR aukšt. ir spec. vid. mokslo m-ja, 1974. - D. 1, P. 202-302.

 specialiojo mokslo
Čekanavičius, Petras. Panevėžio mokytojų seminarija // Tarybų Lietuvos enciklopedija. - Vilnius : Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985-1988. - T. 3 (1987), p. 293.  tarybu lietuvos enciklopedija