Jonas Jablonskis Panevėžyje

Straipsnio indeksas

Jonas Jablonskis Panevėžio mokytojų seminarijoje

Vilniaus švietimo apygardos globėjas lietuvių kalbininką Joną Jablonskį nuo 1906 m. rugpjūčio 26 d. paskyrė Panevėžio mokytojų seminarijos lietuvių kalbos mokytoju laisvai samdomo mokytojo teisėmis. 

Dar prieš mokslo metų pradžią J. Jablonskis seminarijai parengė lietuvių kalbos dėstymo programą, kuri 1907 m. lapkričio 11 d. kaip bandomoji buvo patvirtinta Vilniaus švietimo apygardos globėjo taryboje. Po metų kalbininkas parengė dar ir pradinėms mokykloms skirtą lietuvių kalbos mokymo programą. Ją Rusijos liaudies švietimo ministerija patvirtino 1908 m. lapkričio 25 d. (J. Jablonskiui jau mokytojaujant Breste), įvertinusi šią programą kaip metodiniu požiūriu nuoseklią, išsamią, nurodančią pedagoginio darbo kryptis pradinių klasių mokytojams ir vadovėlių autoriams.
J. Jablonskio darbo Panevėžio seminarijoje pradžia sutapo su nutarimu leisti seminarijoje studijuoti ir nestačiatikiams. J. Jablonskis rašė į spaudą, kviesdamas lietuvius vykti mokytis į Panevėžio mokytojų seminariją.

atsisaukimas p res1atsisaukimas     

J. Jablonskio rašytas kvietimas, raginantis lietuvius stoti į Panevėžio mokytojų seminariją
// „Vilties“ redakcija. [1908]. 2 p.

                         

Dirbdamas seminarijoje J. Jablonskis stengėsi, kad jo dėstomasis dalykas būtų lygiavertis kitiems, seminarijoje dėstytiems, mokėjo lietuvių kalba sudominti seminaristus. Seminarijoje veikė kalbininko vadovaujamas vertėjų būrelis, kurio nariai į lietuvių kalbą išvertė M. Bogdanovo kūrinį „Visuomenės įnamiai“.

                                              jablonskis su moksleiviais res

Pirmieji lietuviai, vertėjų būrelio dalyviai, Panevėžio mokytojų seminarijoje. Iš kairės sėdi Kazys Ubeika, Jonas Jablonskis, Antanas Vireliūnas; stovi Antanas Žalys, Jonas Murka, Konstantinas Jablonskis. Iš kn.: Panevėžio mokytojų seminarija : prieš karą ir dabar / J. Mičiulis. Panevėžys, 1929. P. 17.