Seminarijos bibliotekos knygos Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos fonduose

Straipsnio indeksas

Apie Panevėžio mokytojų seminarijos biblioteką

Panevėžio mokytojų seminarija turėjo savo biblioteką. Pradinį jos fondą sudarė 1858-1865 m. Panevėžyje veikusios gimnazijos bibliotekos knygos. Fondas nuolat augo ir XX a. pr. biblioteka jau turėjo daugiau kaip 7 000 vnt. knygų (per 3 000 pavad.).

I-ojo pasaulinio karo metais biblioteka buvo visiškai sunaikinta. Pedagogas Juozas Mičiulis savo knygoje Panevėžio mokytojų seminarija prieš karą ir dabar rašo, kad, atkūrus seminariją, 1920 m. pradžioje biblioteka teturėjo 24 knygas. Tuometinė seminarijos vadovybė, suprasdama bibliotekos šiai mokymo įstaigai svarbą, fondų formavimui kasmet skirdavo nemažai lėšų. 1928-1929 mokslo metais įsigyta net 450 vienetų spaudinių. 1929 m. biblioteka turėjo 2750 vnt. leidinių, įvertintų apie 12 000 Lt.
Bibliotekos fondas buvo suskirstytas į tris skyrius: mokytojų, seminarijos auklėtinių ir seminarijai priklausiusios pradinės mokyklos. 1928 m. pradėtas formuoti dar ir senųjų lietuviškų leidinių fondas, pedagogų naudotas kaip vaizdinė priemonė lietuvių literatūros pamokose.
Dauguma seminarijos bibliotekos knygų buvo pedagogikos, vaikų psichologijos, mokymo metodikos temomis, vadovėliai, grožinė literatūra. Knygos – lietuvių, rusų, vokiečių ir kt. kalbomis. Visi leidiniai žymėti seminarijos bibliotekos spaudu.

1936 m. mokytojų seminariją likviduojant visas jos turtas ir mokymo priemonės perduotos Panevėžio berniukų ir mergaičių gimnazijoms. Seminarijos bibliotekos knygos atiteko šių mokyklų bibliotekoms.


Panevėžio a. G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka iš nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos mainų fondo yra įsigijusi keletą Panevėžio mokytojų seminarijai priklausiusių knygų.

Panevėžio mokytojų seminarijos bibliotekai priklausę leidiniai Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje

laiskai is keliones po palestina

Laiškai iš kelionės po Palestiną / [Antanas Staniukynas]. Shenandoah (Pa.) : V. J. Stagaro spaustuvėje, 1901. 94 p. : iliustr.

sur les confins

Sur les Confins de deux Mondes : essai synthétique su le problème de la civilisation Nationale en Lituanie / Stasys Šalkauskis ; publié par les soins du Bureau de Presse Lituanien "Lietuva" , Berne. Genève : Atar, [1919]. 271 p., [21] iliustr. lap. : iliustr.