Seminarijos pedagogai ir auklėtiniai fotografijose

Straipsnio indeksas

Ivanas Beliajevas – Panevėžio mokytojų seminarijos direktorius (1890-1900). 1899 m. Iš: Lietuvių kalbos ekspertai Rusijos imperijos tarnyboje : Dmitrijus Kaširinas, Zacharijus Liackis, Andrius Poidėnas / Giedrius Subačius. - Vilnius, 2011. – P. 338.  beliajevas
Andrius Poidėnas – lietuvių kalbos mokytojas Panevėžio mokytojų seminarijoje (1895-1901). 1899 m. Iš: Lietuvių kalbos ekspertai Rusijos imperijos tarnyboje : Dmitrijus Kaširinas, Zacharijus Liackis, Andrius Poidėnas / Giedrius Subačius. - Vilnius, 2011. – P. 287.   poidenas
 

Panevėžio mokytojų seminarijos 1909 m. laida : [absolventų ir pedagogų grupinė nuotrauka; vinjetė] Iš: Specialiojo mokslo raidos Lietuvoje bruožai. - Vilnius, 1974. - D. 1, P. 262.

Tarp kitų ir Jonas Jablonskis.

  vinjete
Panevėžio mokytojų seminarijos 2-o kurso moksleivės su mokytoja Angele Seradinskaite-Strepekiene : [grupinė nuotrauka]. - [Panevėžys], 1922. PAVB RKRS F115. 183.   F115. 183


Panevėžio mokytojų seminarijos vicedirektorius, lietuvių k., istorijos ir psichologijos mokytojas (1921-1924) Merkelis Račkauskas : [nuotrauka]. - Panevėžys, 1922 m. Iš: Račkauskas M. Užrašai : dvidešimt metų (1885-1905) Žemaitijos užkampy. – Vilnius, 2008, įkl. tarp p. 312-313.

rackauskas

Panevėžio mokytojų seminarijos kapelionas Jurgis Žitkevičius su gimnazistėmis : [grupinė nuotrauka]. - Panevėžys, [apie 1922]. PAVB RKRS F80. 689.

Žitkevičius Jurgis, Šilgalytė Aleksandra, Šilgalytė Felicija, Žitkevičiūtė Paulina.

005. F80. 689
Panevėžio mokytojų seminarijos vokiečių kalbos mokytoja Herta Calmanaitė su moksleivėmis : [grupinė nuotrauka]. - [Panevėžys, apie 1922]. PAVB RKRS F80. 699. F80. 699