Apie parodą, skirtą kunigo, rašytojo, pedagogo J. Lindės-Dobilo jubiliejui

Lapkričio 15 d. sukanka 140 metų, kai Pasvalio rajono Dovydų kaime pasiturinčių ūkininkų šeimoje gimė (1872 m.) Julijonas Lindė, literatūroje žinomas Dobilo slapyvardžiu. Mokėsi Joniškėlio pradžios mokykloje, Kuldingos (Latvijoje) vokiečių gimnazijoje ir Kauno kunigų seminarijoje. Svarbiausioji jo gyvenimo vieta ir svarbiausias laikas – Panevėžys, kur jis nuo 1922 m. buvo Panevėžio gimnazijos literatūros mokytojas, o nuo 1927 m. ir gimnazijos direktorius. Mirė J. Lindė-Dobilas 1934 m. gruodžio 2 d. Palaidotas Panevėžyje, Kristaus Karaliaus katedros kapinėse Ramygalos gatvėje.

Sukakties proga parengta virtuali paroda apie J. Lindės-Dobilo pedagoginę ir kūrybinę veiklą Panevėžyje, jo draugystę su rašytoja, pedagoge G. Petkevičaite-Bite, atminimo įamžinimą mūsų mieste. Rengiant parodą remtasi J. Lindės-Dobilo mokinių J. Masilionio, R. Šaltenio, P. Skardžiaus, O. Marcinkevičiūtės-Butkienės, J. Lelio, V. Morkūno ir kolegės G. Petkevičaitės-Bitės prisiminimais. Parodoje panaudota rankraštinė medžiaga saugoma Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriuje.

Parodą parengė
Aušra Veličkienė
Krašto kultūros dokumentavimo skyrius

Internete publikavo
Virginija Švedienė

Į titulinį