J. Lindė-Dobilas fotografijose, saugomose Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriuje

Straipsnio indeksas

„Nors praėjo daugiau kaip pusė šimtmečio, ir šiandien prieš akis matau aukšto ūgio vyrą šviesiais pražilusiais plaukais, kurių nedaug tebuvo likę, rausvais skruostais (tai dažnai būdinga blondinams), akiniais su blizgančiais rėmeliais. Jis ilgėdavo ilgus švarkus, kažkokio senovinio surduto ar iki kelių sutrumpintos sutanos kombinaciją. Vėliau J. Lindė-Dobilas dėvėdavo paprastą mėlyną to laiko mados kostiumą. Nors žinojome, kad mūsų direktorius yra kunigas, tačiau niekad nesu matęs jo su sutana. [...]“ (J. Lelis, iš kn. „Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija prisiminimuose“. Panevėžys, 2007, p. 356)

„Direktorius J. Lindė-Dobilas buvo aukšto ūgio, plačiapetis, mėlynų akių, nešiojo didelius apskritus akinius, per aukštumą ir dėl nuolatinės lektūros gerokai palinkęs į priekį. Gatve eidavo stora lazda pasiramsčiuodamas. Ramios, lėtos laikysenos, kurią galima apibūdinti kaip optium cum dignitate. Visuomet ramus, nuoseklus, rezervuotas. [...]

Mėgo pilkos arba smėlio spalvos rūbus. Tik labai iškilmingais atvejais, pvz., švietimo ministro atvykimo proga, per tėvų susirinkimus, jubiliejų atveju apsivilkdavo brangios medžiagos juodu surdutu žemiau kelių. Atrodė labai impozantiškai, net elegantiškai. Rūbus direktoriui siuvo geriausias Panevėžio siuvėjas P. Petrauskas [...].“ (V. Morkūnas, iš kn. „Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija prisiminimuose“. Panevėžys, 2007, p. 285, 289)

J. Linde-Dobilas 3

J. Lindė-Dobilas. Apie 1920-1925 m. PAVB RKRS. F 58-156

J. Linde-Dobilas 2

J. Lindė-Dobilas. Apie 1930 m. PAVB RKRS. F 9-1442

J. Linde-Dobilas

J. Lindė-Dobilas. Apie 1930 m. PAVB RKRS. F 80-638