Lietuvos karaimų istorijos atmintys iliustracijose
Kipčiakų karys. Kipčiakų  genčių palikuonys ir yra dabartiniai Lietuvos karaimai.

kipciaku karys

 Сводъ нему принадлежащихъ законовъ Россiйской Имперiи. - [Санктпетербург : Государственная Типография, s. a.].- T. 11, ч. 1 : Уставы духовных дел иностранных исповеданий. - 1896. - 406, 8 p.

 2-2-2 Karaimų kenesa, J. Kamarauskas, 1925, LDM

 karaimu kenesa

 


Seniausia Lietuvos Trakų kenesa. 1919m.

 seniausia lietuvos traku kenesa


Trakų kenesos altorius. 2005m.

 traku kenesos altorius

 


Religinės apeigos Trakų kenesoje 1927m. Iš Kurier Codzienny, Narodowe archiwum cyfrowe m.

 Bogosluzhenije v Trakaje 363x363 1927 m. spalis

 


Vilniaus kenesa, pastatyta 1911 – 1923m.2009m.

 vilniaus kenesa

 


Archeologas ir teologas Abraomas Firkovičius (1786-1874)

 abraomas firkoviciusKaraimų vyriausias dvasininkas S. Šapšalas . Fot. L. Semaško, Vilnius, XX a. 4 deš. Iš kn.:Hadži Seraja Chanas Šapšalas pasišventęs tautai ir mokslui. -  Trakai. - 139, [2] p

 9

LIETUVA, TĖVYNE MŪSŲ . Skulptorius Vladas Vildžiūnas. 1997m. Monetos reverse pavaizduoti karaimas, pilies sargybinis, ir totorius, karys. Aplink užrašyta KARAIMAI IR TOTORIAI LIETUVOJE, 600 METŲ.

 moneta

Iliustracijos iš Serajos Šapšalo karaimikos rinkinio:
Serajos Šapšalo karaimikos rinkinys / sudarytojas Žygintas Būčys. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, [2003] (Vilnius : Sapnų sala). - 167, [1] p. : iliustr. - ISBN 9955-415-31-2

is karaimikos rinkinio1

is karaimikos rinkinio2
 is karaimikos rinkinio3  is karaimikos rinkinio4
 is karaimikos rinkinio5  is karaimikos rinkinio6
 is karaimikos rinkinio7  is karaimikos rinkinio8


Į titulinį