Panevėžio karaimų ikonografija

Panevėžio karaimų ikonografijai naudota PAVB RKRS Rapolo Grigulevičiaus fondo F79 medžiaga:

 Karaimų poeto Š.Lopato portretinė nuotrauka. 1923m./F79-23

1

 


Š. Lopato laidotuvės.1923m./F79-24

 2
 Rapolo ir Petro Grigulevičių tėvai Devora Samulevičiūtė – Grigulevičienė ir Jagošuvas Grigulevičius.
Panevėžys,1925m./F79-25

 3 Tamaros Pileckienės moterų rūbų siuvykloje, Ramygalos g. Panevėžys.1925m. /F79-31

 4Panevėžio karaimų bendruomenės nariai. Panevėžys, 1932m./F79-34

5

 


Lietuvos karaimų draugijos valdyba. Panevėžys. 1937m./F79-36

 6

 
Karaimų bendruomenės pirmininkas R. Grigulevičius ir kiti su naujai išleistu „Onarmach“ numeriu/F79-37

 7Susitikimas su Trakų karaimų šventiku Simonu Firkovičiumi. Panevėžys. 1935m./F79-40

 8

 


Karaimų kenesa. Panevėžys [Apie 1937 – 1938m.]/F79-43

 9

Susitikimas su Trakų karaimų šventiku S. Firkovičiumi Panevėžyje karaimų bendruomenės namuose. Panevėžys. 1939m.F79-44

 10


Karaimų šventikai. Tarp jų hachanas Seraja Šapšalas (viduryje). B.m.,b.v./F79-45

 11

 


Rašytojas Jokūbas Maleckas. Panevėžys. 1938m./F79-47

 12
 


Karaimų bendruomenė su šventiku Zarachu Firkovičiumi prie naujai restauruotos kenesos Panevėžyje.Panevėžys. 1937m/F79-42

 13Vaizdai iš karaimų poezijos skaitymų Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje. 2010m. Kopija iš PAVB RKRS nepublikuoto šaltinio.

karaimai bibliotekoje

Panevėžio karaimų ikonografijai naudota kitų šaltinių medžiaga:S. Šapšalas su Panevėžio karaimais. Panevėžys, 1940m.] // Hadži Seraja Chanas Šapšalas pasišventęs tautai ir mokslui. - Trakai, 2011. - P. 92.

Šapšalas su Panevėžio karaimais
 Onarmach: vachtlych karaj tildia = Pažanga: vienkartinis iliustruotas leidinys karaimų kalba. –
Panevėžys: Lietuvos karaimų draugija, 1939 [kopija]

 onarmach2

Panevėžio karaimų bendruomenė švenčia Sofijos Grigulevičiūtės 100-ąjį gimtadienį. A. Gylio nuotrauka/Panevėžys ir panevėžiečiai. - [Panevėžys] : Amalkera, [2004]. - P. 240.

 grigilevic.

Į titulinį