Karaimų leidiniai Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekojeHadži Seraja Chanas Šapšalas pasišventęs tautai ir mokslui / Trakų istorijos muziejus ; [sudarytojai Halina Kobeckaitė, Virgilijus Poviliūnas, Irena Senulienė, Alvyra Zagreckaitė]. - Trakai : Trakų istorijos muziejus, 2011 (Vilnius : Mardosų sp.). - 139, [2] p. : iliustr., faks., portr.  - ISBN 978-609-8056-02-0

1Karaimai kariai = Воины караимы = Karaimi wojskowi / Michailas Zajončkovskis. - Vilnius : [M. Zajončkovskis], 2005 ([Vilnius] : Pozicija). - 75 p. : faks., portr. - ISBN 9955-665-18-1

 2Karaimai kariuomenėje = Karajlar javanlychta = Karaims on military service = Karaimi na żołnierce = Караимы в армии / [Michailas Zajončkovskis ; į anglų kalbą vertė Džefris Klarkas, į lenkų kalbą vertė Jadvyga Rauckienė, į rusų kalbą vertė Kira Lavrinec]. - Vilnius : Lietuvos nac. muz., 2000 (Vilnius : Petro ofsetas). - 87, [1] p. : iliustr. - ISBN 9955-415-08-8

 3Karaizmas : doktrinos ir istorija / Simon Szyszman ; iš prancūzų kalbos vertė Petras Račius. - Vilnius : Pradai, 2000 (Vilnius : Bendros įm. UAB "Litimo" sp.). - 287, [1] p. : iliustr., žml. - ISBN 9986-943-59-0

 4Lietuvos karaimai : totorių ir karaimų įsikūrimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 600 metų jubiliejaus leidinys / Halina Kobeckaitė ; [redagavo Laima Patriubavičienė]. - Vilnius : Baltos lankos, 1997. - 127 p. : iliustr. + 1 kalendoriaus lap. - ISBN 9986-861-11-X

 5Lietuvos karaimų liturginė muzika = Liturgical music of Lithuanian Karaims : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, menotyra (03 H), muzikologija / Karina Firkavičiūtė ; Lietuvos muzikos akademija. - Vilnius : [LMA], 2001. - 26 p.

 6

Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomenės tradicijoje: totoriai ir karaimai = Orient in the social tradition of the Grand Duchy of Lithuania: Tatars and Karaims = Orient w tradycji społeczeństwa Wielkiego Księstwa Litewskiego: Tatarzy i Karaimi = Ориент в общественной традиции Великого княжества Литовского: татары и караимы : straipsnių rinkinys, parengtas pranešimų, skaitytų tarptautinėje mokslo konferencijoje "610-osios totorių ir karaimų įsikūrimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje metinės" 2007 m. rugsėjo 13-15 d. Vilniaus universitete, pagrindu / Vilniaus universitetas. Istorijos fakultetas. Kultūrinių bendrijų studijų centras ; [sudarė Tamara Bairašauskaitė, Halina Kobeckaitė, Galina Miškinienė ; redaktorių kolegija: vyriausiasis redaktorius Vygintas Bronius Pšibilskis … [et al.]. - Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008 (Kaunas : Aušra). - 368, [1] p. : iliustr., faks. - (Lietuvos istorijos studijos, ISSN 1822-4016 ; t. 6).  - ISBN 978-9955-33-346-3

7Serajos Šapšalo karaimikos rinkinys / [skyrių autoriai Vitalija Jočytė, Dalia Keršytė, Simona Likšienė, Rima Rutkauskienė, Irena Seniulienė, Diana Streikuvienė, Alvyra Zagreckaitė, Liuda Gaigalienė, Aušra Lopatienė, Vidas Poškus, Rita Pauliukevičiūtė, Tadas Šėma, Danutė Labanauskaitė, Rūta Subatniekienė, Dalia Grimalauskaitė ; sudarytojas Žygintas Būčys]. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, [2003] (Vilnius : Sapnų sala). - 167, [1] p. : iliustr.  - ISBN 9955-415-31-2

 8Tapyba, piešiniai = Живопись, рисунки = Paintings, drawings : [albumas] / Bari Egizas ; [sudarytoja Simona Makselienė ; įvado autorė Rima Rutkauskienė ; į anglų kalbą vertė Jonas Steponaitis]. - Vilnius : [Meno rinkos agentūra], 2009. - 175, [1] p. : iliustr. - ISBN 978-609-8014-04-4

 9-1Tikėjimo sutvirtinimas / Izaokas ben Abraomas Trakiškis ; sudarė Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė ; iš hebrajų kalbos vertė Kristina Gudelytė. - Vilnius : Aidai, 2009 (Vilnius : Petro ofsetas). - 283, [1] p. - ISBN 978-9955-656-82-1

 10Karaimi "synowie zakonu" / Gedo Hecht. - Warszawa : Warszawski Instytut Wydawniczy, 1938. - 39, [1] p. : iliustr.

 11Księga pamiątkowa ku czci J. E. Hachana H. Seraji Szapszała : w X-tą rocznicę jego ingresu. - Wilno : Nakładem T-wa Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej, 1938 (Wilno : "Znicz"). - [1] portr. lap., 78, [1] p., [1] faks. lap. : iliustr.  - (Myśl karaimska ; Z. 12 (1938)).

 12Myśl karaimska : organ Towarzystwa Miłośników Historji i Literatury karaimskiej / [pod red. Dr. Ananjasza Zajączkowskiego]. - R. 1, z. 1 (1924, paźdz.)-z. 12 (1937/38); s.n., [r. 23, t. 1 (1945/46)]-[r. 25] (1948). - Wilno : Znicz, 1924-1939, [1946]-1948. - Išleid. vieta.: Wrocław: Wydano z Zasiłku Ministerstwa Oświaty, [1946]-1948

 13O karaimach w Polsce / Szymon Firkowicz. - Troki : [s.n.], 1938 (Wilno : Znicz). - 21, [2] p. : iliustr.

 14Osadnictwo karaimskie na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego / A. Szyszman. - Wilno : "Znicz", 1936. - 45, [1] p., [1] sulankst. žml. lap. : iliustr.

 15Čypčychlej učma Trochka : Lietuva karajlarnyn jyrlary = Į Trakus paukščiu plasnoju : Lietuvos karaimų poezija / [sudarytoja Karina Firkavičiūtė ; pratarmę į anglų kalbą vertė Alfonsas Laučka ; dailininkas Romas Dubonis]. - Vilnius : Danielius, 1997 (Vilnius : BSPB sp.). - 239 p. : portr. - ISBN 9928-442-37-0

 16Karaj aliefbiet' = Karaimų abėcėlė / Aleksandras Jutkevičius. - Trakai : [s.n.], 2009. - 80 p. : iliustr.

 17Karaj dińliliarniń jalbarmach jergialiari = Karaimų liturginis maldynas / [sudarė ir spaudai parengė Mykolas Firkovičius]. - [Vilnius : Baltos lankos, 1998-1999 (Vilnius : AB "Vilspa"). - 2 kn. - ISBN 9986-861-37-3

 18

Karaj kalendary, 2001-2051 = Karaimų kalendorius, 2001-2051 / [sudarė ir spaudai parengė Mykolas Firkovičius, Karina Firkavičiūtė, Vladimiras Maškevič]. - [Vilnius : UAB "Topforma", 2001] ([Kaunas : Spindulys]). - 118 p. : iliustr. - ISBN 9955-9369-0-8

 19Karaj koltchalary = Karaimų maldos / čiopliadi dahy jarychka čyhardy Mykolas Firkovičius ; [Tautybių departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos kultūros fondas, Lietuvos karaimų kultūros bendrija]. - Vilnius : [Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla], 1993. - 128 p.

 20Machtav Čozmachlary = psalmės : [tarptautinės mokslinės konferencijos "Kipčiakų tiurkų orientas Lietuvoje: istorija ir tyrimų perspektyva", skirtos profesoriaus dr. Ananiaszo Zajączkowskio 90-osioms gimimo metinėms, medžiaga (karaimų kalba). Vilnius, 1993m. spalio 14-15 d.] / David Bijniń ; Tautybių departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės Lietuvos karaimų kultūros bendrija ; [parengė Mykolas Firkovičius]. - Vilnius : Danielius, 1994. - 175 p. - ISBN 9986-442-05-2

 21Mień karajče ürianiam = Aš mokausi karaimiškai / Mykolas Firkovičius ; [įžanginį straipsnį parašė Regina Venckutė ; į anglų kalbą vertė Alfonsas Laučka ; į rusų kalbą vertė Lidija Sosunova]. - Vilnius : Danielius, 1996 (Vilnius : BSPB sp.). - 133 p. -  ISBN 9986-442-29-X

 22

Į titulinį