Panevėžio krašto kultūrinio gyvenimo atspindžiai epistoliniame palikime, mokslinė konferencija

Panevėžio krašto kultūrinio gyvenimo atspindžiai epistoliniame palikime = Reflections of the cultural life of Panevėžys region in the epistolary heritage : konferencijos medžiaga / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka ; [sudarytoja Margarita Mašalienė ; vertėja Zita Kochanauskienė ; dailininkė Asta Radvenskienė]. - Panevėžys : Amalkeros leidyba, 2013 (Panevėžys : D. Rudžio IĮ). - 133, [1] p., faks. : iliustr., portr. ; 20 cm. - Aut.: Jolita Steponaitienė, Vytautas Baliūnas, Emilija Juškienė, Audronė Palionienė, Stasė Mikeliūnienė, Dalia Meškonytė, Lionė Lapinskienė, Rasa Sperskienė, Violeta Aleknienė, Danutė Baronienė, Danguolė Jonaitienė, Jūratė Gaidelienė, Angelė Mikelinskaitė, Karolina Masiulytė-Paliulienė. - Santr. angl. - Bibliogr. str. gale. - Konferencijų medžiagos publikacijos: p. 132-133. - Tiražas 250 egz. - ISBN 978-9955-659-55-6
Kn. taip pat: Pratarmė / Genovaitė Astrauskienė, p. 6

Turinyje: Pratarmė / Genovaitė Astrauskienė. Atvirlaiškis - trumpai ir aiškiai / Jolita Steponaitienė. Panevėžio berniukų gimnazijos mokinių laiškuose - prisiminimai ir darbai Lietuvai / Vytautas Baliūnas. Istorinės tiesos paieškos: laiškai Sąjūdžiui, 1988-1990 m. / Emilija Juškienė. Asmenų laiškai bibliotekos rankraštyne / Audronė Palionienė. Pilypo Žukausko-Naručio gyvenimo ir veiklos atšvaitai iš susirašinėjimo su seserimi kalbininke Julija Žukauskaite / Stasė Mikeliūnienė. Panevėžio literatūrinio ir kultūrinio gyvenimo atspindžiai Julijono Lindės-Dobilo laiškuose / Dalia Meškonytė. Petro Būtėno ir prof. Eduardo Volterio ryšiai aktyvinant tautotyros sąjūdį Panevėžyje XX a. trečio dešimtmečio laikotarpyje / Lionė Lapinskienė. Kultūros aktualijos Panevėžio krašto šviesuolių laiškuose Vytautui Bičiūnui / Rasa Sperskienė. Bendraminčių laiškai legendiniam „Senovinių kupiškėnų vestuvių“ režisieriui, piršliui Povilui Zulonui / Violeta Aleknienė. Išeivijos rankraštinis palikimas Kupiškio rajono viešojoje bibliotekoje / Danutė Baronienė. Utenos knygiaus Liūdo Urbanavičiaus-Urbonaičio (1904-1942) epistolinis palikimas / Danguolė Jonaitienė. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: Panevėžio kraštotyros muziejuje saugomi jubiliatei atsiųsti sveikinimai ir laiškai / Jūratė Gaidelienė. Laikmečio atspindžiai Juozo Keliuočio ir Juozo Miltinio laiškuose / Angelė Mikelinskaitė. Masiulių šeimos korespondencija 1924-1992 m. / Karolina Masiulytė-Paliulienė. Konferencijų medžiagos publikacijos : [Panevėžio a. G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos konferencijų pranešimų leidinių sąrašas].