Paroda "Knygos Lietuvos istorijos mylėtojams"

Lietuvos istorija : enciklopedinis žinynas / [sudarė Eugenijus Manelis ir Antanas Račis]. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011-. - t.   T. 1 : A – K. - 2011. - 983, [1] p. - ISBN 978-5-420-01689-3

Bibliotekos Didžiojoje skaitykloje (Respublikos g. 14, II a.) veikia spaudinių paroda "Nuolatinis dialogas tarp praeities ir dabarties: Lietuvos istorijos leidiniai. 2010-2013 m."
Parodoje eksponuojama virš pusantro šimto 2010-2013 metais išleistų Lietuvos istorijos leidinių: monografijų, šaltinių publikacijų, studijų, straipsnių rinkinių, enciklopedinių leidinių, tęstinių mokslo darbų ir kt.

Anot istoriko Arūno Gumuliausko, atgimusioje Lietuvoje istorijos mokslas tapo bene progresyviausia mokslo sritimi. Atsivėrus archyvams, aptinkama dar nenaudotų šaltinių, naujų faktų, atrandami nauji žiūrėjimo į Lietuvos praeitį taškai, keliami nauji klausimai tai praeičiai, peržiūrima senoji istoriografija. Skaitytojai kasmet sulaukia vis daugiau įdomių publikacijų, kuriose istorikai išdėsto savo naują požiūrį į vieną ar kitą istorinį procesą arba laužo seniai nusistovėjusius stereotipus. Tuo galima įsitikinti susipažinus su eksponuojamais leidiniais.

Parodoje pristatomi svarbių Lietuvos istorijos šaltinių – „Lietuvos metrikos“, „Lietuvos miestų istorijos šaltinių“, „XVII a. vidurio Maskvos okupacijos Lietuvoje šaltinių“ publikacijų naujausi leidimai, buvusių įtakingų didikų, valstybės veikėjų laiškai, dienoraščiai ir kt. Eksponuojami daugiatomės Lietuvos istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų nauji tomai, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės nuo 13-ojo amžiaus iki Liublino unijos ir Abiejų Tautų Respublikos laikų istoriją nagrinėjančios studijos. Taip pat knygos, kuriose apžvelgiama lietuvių tautos padėtis Rusijos imperijos valdymo metais. Ypatingai daug leidinių, atskleidžiančių Lietuvai lemtingus 20-ojo amžiaus procesus ir įvykius.
Parodoje gausu leidinių, kuriuose krašto istorija papasakota per asmenybę, per asmens istoriją. Tai knygos apie iškilius Lietuvos žmones (Vasario 16-osios akto signatarus Stanislovą Narutavičių, Donatą Malinauską, Lietuvos prezidentą Antaną Smetoną ir kt.), atsiminimai asmenų, dalyvavusių reikšminguose Lietuvos istorijos įvykiuose.
Maloniai kviečiame lankyti šią parodą iki 2014 m. sausio 10 d.

Parodą apipavidalino dailininkė Milda Lašaitė.

Iliustracijoje:
Lietuvos istorija : enciklopedinis žinynas / [sudarė Eugenijus Manelis ir Antanas Račis]. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011-. - t.
T. 1 : A – K. - 2011. - 983, [1] p. - ISBN 978-5-420-01689-3

Informaciją parengė
Valerija Pociūtė
Informacijos centro vadovė
Tel. (8~45) 46 55 65