Panevėžio kraštas ir žmonės amžininkų atsiminimuose = [Panevėžys region and its people in the memoirs of contemporaries]

Panevėžio kraštas ir žmonės amžininkų atsiminimuose = [Panevėžys region and its people in the memoirs of contemporaries] : [konferencijos medžiaga, 2013 10 16] / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka ; [sudarytoja Margarita Mašalienė ; vertėja Virginija Švedienė ; dailininkė Asta Radvenskienė]. - Panevėžys : [Amalkeros leidyba] : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2014 ([Panevėžys] : D. Rudžio indiv. įm.). - 208, [1] p. : iliustr., portr., faks. ; 21 cm. - Aut.: Algis Mickūnas, Vilma Popovienė, Vitalija Kazilionytė, Zita Pikelytė, Lionė Lapinskienė, Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė, Arūnas Astramskas, Veronika Girininkaitė, Juozapas Antanavičius, Bronislava Lapinskaitė, Rita Aleknaitė-Bieliauskienė, Juozas Brazauskas, Danguolė Jonaitienė, Angelė Mikelinskaitė, Dalia Meškonytė. - Santr. angl. - Konferencijų medžiagos publikacijos: p. 206-208. - Bibliogr. str. gale. - Tiražas 250 egz. - ISBN 978-9955-659-60-0
Kn. taip pat: Pratarmė (liet., angl.) / Margarita Mašalienė, p. 6-7

Turinyje: Kas esi ir kas neprarandama / Algis Mickūnas. Memuaristikos diskurso strategijos / Vilma Popovienė. Amžininkų atsiminimai – krašto identiteto raiška / Vitalija Kazilionytė. Vizualieji pri(si)minimai: fotografija atminčiai / Zita Pikelytė. Aleksandros Šilgalytės atsiminimai „Gyvenimo vieškely“ – Lietuvos švietimo istorijos atspindys XX a. 3-4 dešimtmečių laikotarpiu / Lionė Lapinskienė. Pranas Skardžius amžininkų prisiminimuose: dėstytojas studentės akimis / Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė. Juozapo Kozakevičiaus viešosios veiklos nuostatos ir „Amžiaus kronikos“ parengimo motyvai / Arūnas Astramskas. Vytautas Civinskis Dienorašyje (1904-1910) apie Panevėžio kraštą / Veronika Girininkaitė. Kunigo dvasia mano prisiminimuose / Juozapas Antanavičius. Jonjuozio gyvenimas arba kunigo Jono Rimšos (1905-1996) autobiografija / Bronislava Lapinskaitė. Įsisąmonintos vertybės – sėkmingo kūrybinio gyvenimo laidas. Alfonsas Mikulskis – Panevėžyje pamirštas muzikas / Rita Aleknaitė-Bieliauskienė. „... turėjau gražų gyvenimą...“ (G. Petkevičaitė-Bitė): iš Gabrielės Petkevičaitės-Bitės mokinių ir mokytojų atsiminimų / Juozas Brazauskas. Lietuvos kariuomenės karininko Kazio Grigaičio (1915-1949) gyvenimo istorija / Danguolė Jonaitienė. Žvilgsnis į vieną memuarinę publikaciją: aktoriaus Gedimino Karkos (1922-1991) prisiminimai apie Panevėžio dramos teatro studiją / Angelė Mikelinskaitė. Antanas Černa: prisiminimuose strigęs pokaris ir sovietmečio „statybos“ / Dalia Meškonytė. Konferencijų medžiagos publikacijos.