Spaudinių paroda "Pašvęstasis gyvenimas: vienuolynai Lietuvoje"

2015-ieji metai visoje Bažnyčioje skelbiami Dievui pašvęstą gyvenimą pasirinkusių asmenų, tai yra vienuolių metais. Tuo norima atkreipti dėmesį į vienuolystės misiją ir svarbą dabartiniame gyvenime. Šia proga kviečiame domėtis bibliotekos Didžiojoje skaitykloje (Respublikos g. 14, II a.) parengta spaudinių paroda „Pašvęstasis gyvenimas: vienuolynai Lietuvoje“.

Vienuolijos - viena seniausių Katalikų Bažnyčios institucijų, praturtinusių daugelio šalių mokslo, meno istoriją. Vienuolijų pradžia Lietuvoje galima laikyti XIII amžių. Lietuvoje pašvęstąjį gyvenimą yra pasirinkę apie 1,5 tūkst. vyrų ir moterų.

Parodoje eksponuojamos knygos supažindina su svariausią indėlį į Lietuvos istoriją, kultūrą, meną įnešusiomis pranciškonų, dominikonų, benediktinų, marijonų ir kt. vienuolijomis. Tai monastinio palikimo studijos, teologinių konferencijų medžiaga, monografijos, albumai, vienuolių atsiminimų knygos, mokančios atrasti tikrąsias gyvenimo vertybes.

Vertingą ir informatyvią studiją apie Lietuvos XX a. vienuolijas išleido humanitarinių mokslų daktarė Regina Laukaitytė – „Lietuvos vienuolijos XX a. istorijos bruožai“. Knygoje vienuolijų istorija apžvelgiama XX a. įvykių fone. Chronologiškai apimama maždaug 1891-1996 m. Analizuojama socialinė, kultūrinė vienuolių ordinų bei kongregacijų veikla, jų, kaip katalikų Bažnyčios instituto, funkcionuojančio konkrečiomis valstybės ir vyraujančios ideologijos sąlygomis, raida. Statistinės žinios apie atskiras vienuolijas pateiktos lentelėse.

Vadovas „Lietuvos vienuolynai“ supažindina tik su dabartinėje Lietuvos teritorijoje esančiais vienuolynais. Pagrindinis kriterijus, atrenkant siūlomus aplankyti objektus, buvo konkretaus vienuolyno reikšmė Lietuvos religijos ar meno istorijoje ir dabartinė išlikusių pastatų ar meno kūrinių būklė bei vertė.

Humanitarinių mokslų daktaro Arvydo Pacevičiaus monografija „Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795-1864 m.“, skirta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vienuolynų knygos kultūrai, apžvalgai, kiek ir kaip vienuolynų bibliotekose esantys rinkiniai reprezentavo LDK kultūrinę tradiciją carinės politikos sąlygomis, vienuolynų bibliotekų organizavimui, komplektavimui, knygų rinkinių charakteristikai.

Menotyrininkės, profesorės Laimos Šinkūnaitės mokslo monografija „Kelionė į ramybės kalną“ supažindins su unikaliu baroko epochos Pažaislio kamaldulių vienuolynu: istorija, meniniu palikimu, dailės ikonografija, dvasingumo tradicija.

Parodoje eksponuojami leidiniai taip pat supažindins su Tytuvėnų bernardinų, Palėvenėlės (Kupiškio raj.) dominikonų , Palendrių benediktinų, Kretingos pranciškonų ir kitais Lietuvos vienuolynais.


Knygų paroda veiks sausio mėnesį.
Maloniai kviečiame domėtis!

Iliustracijoje: 

P. Smuglevičius. Trinitoriai garbinantys Švč. Trejybę.
Paveikslas iš trinitorių Viešpaties Jėzaus bažnyčios Vilniuje.

Parodą parengė
Didžiosios skaityklos vyresn. bibliotekininkė
Rūta Kučytė
Tel. (845) 465565

Apipavidalino dailininkė
Milda Lašaitė