Filmai, skirti Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos (NKMP) laureatų kūrybai

Dokumentiniai filmai:

Režisierių Juozo Matonio ir Vytauto Damaševičiaus dokumentiniai filmai iš ciklo „Menininkų portretai“:

„Dailininkas Adomas Jacovskis“ (1995 m., 29 min.). Filmas apie vieną žymiausių šiuolaikinių Lietuvos scenografų, tapytojų, teatro dailininkų - Adomą Jacovskį, 2000 m. Lietuvos NKMP laureatą.

„Dailininkas Arvydas Každailis“ (2006 m., 27 min.). Dokumentinė apybraiža apie 2002 m. NKMP laureatą dailininką, grafiką, knygų iliustratorių Arvydą Každailį. Kuria linoraižinio ir oforto technika estampus, miestų ir seniūnijų herbus, vėliavas ir spaudus. 1993 metais jo sukurtas ir Panevėžio miesto herbas.

„Dailininkas Linas Katinas“ (1997 m., 29 min.). Dokumentinė apybraiža apie tapytoją Liną Katiną, sukūrusį daug tapybos kūrinių, piešinių, akvarelių, instaliacijų, dalyvaujantį įvairiuose meno projektuose Lietuvoje ir užsienyje. Linui Katinui 1999 metais skirta Lietuvos NKMP.

„Dailininkas Vytautas Šerys“ (1999 m., 28 min.). Dokumentinis filmas apie dailininką, skulptorių ir tapytoją Vytautą Šerį, 1995 metais gavusį Lietuvos NKMP. Dailininkas Panevėžyje baigė I-ąją berniukų gimnaziją (dabar J. Balčikonio gimnazija). Išgarsėjo kaip medinių skulptūrų meistras, tapyti ėmėsi vėliau. Kūrė portretus, dekoratyvines skulptūrėles, paminklus, antkapius, monotipijas, rašė eilėraščius.

„Dailininkas Vytautas Valius“ (1997 m., 29 min.). Dokumentinis filmas apie Lietuvos grafiką, tapytoją, daugelio leidinių iliustratorių, 1996 m. Lietuvos NKMP laureatą.

„Fleitistas Algirdas Vizgirda“ (1997 m., 30 min.). Dokumentinis filmas apie muzikos atlikėją, fleitos virtuozą, pedagogą, kamerinio ansamblio „Musica Humana“ įkūrėją, meno vadovą ir dirigentą, 2006 metų Lietuvos NKMP laureatą.

„Fotografas Algimantas Kunčius“ (2007 m., 28 min.). Filmas, pristatantis 1998 m. Lietuvos NKMP laureatą, Gedimino 5 laipsnio ordino nominantą, Lietuvos fotomenininkų sąjungos įkūrėją, vieną ryškiausių fotografijos meno kūrėjų Lietuvoje - Algimantą Kunčių.

„Kino operatorius Jonas Gricius“ (1995 m., 28 min.). Dokumentinis filmas apie Lietuvos kino operatorių, ilgametį Lietuvos kino studijos direktorių (1978-1989 m.), 2014 metais pelniusį Lietuvos NKMP už Lietuvos kino poetikos pagrindų sukūrimą, aukščiausią vizualinę kino kultūrą ir profesinę sąžinę.

„Kompozitorė Onutė Narbutaitė“ (2007 m., 27 min.). Dokumentinis filmas apie 1997 m. Lietuvos NKMP laureatę kompozitorę Onutę Narbutaitę, kurios muzikai būdingas subtilus psichologizmas, etiškumas, raškos intymumas, emocijų ir intelekto darna, modernus komponavimo stilius.

„Kompozitorius Algirdas Martinaitis“ (1998 m., 29 min.). Dokumentinis filmas apie įvairių formų muzikos kūrėją, kompozitorių, kurio kūrybai būdingas lyriškumas, meditatyvumas, savitas ekspresijos ir ramybės derinimas, plastiškos intonacijos, simetriškos skambesio struktūros, teatrališkumas. Kompozitorius A. Martinaitis – 1989 m. Lietuvos NKMP laureatas.

„Kompozitorius Feliksas Bajoras“ (2005 m., 26 min.). Filmas apie kompozitorių Feliksą Bajorą, kuriam 2001 metais skirta Lietuvos NKMP. Kompozitorius kuria oratorijas, simfonijas, muziką dramos, pantomimos spektakliams, kino filmams, pramoginę ir vokalinę muziką.

„Poetas Antanas A. Jonynas“ (2012 m., 30 min.). Dokumentinis filmas apie poetą ir vertėją, nuo 2011 metų rašytojų sąjungos pirmininką Antaną A. Jonyną. 2003 metais poetui už eilėraščių rinkinį „Lapkričio atkrytis“, įvertintą Poezijos pavasario premija, ir J. V. Gėtės „Fausto“ vertimą paskirta Lietuvos NKMP. 

„Poetas Jonas Strielkūnas“ (2000 m., 28 min.). Dokumentinis filmas apie poetą, vertėją, publicistą Joną Strielkūną. Daugelis jo eilėraščių virto dainomis, kurioms muziką parašė kompozitoriai B. Gorbulskis, V. Telksnys, A. Raudonikis. 1996 metais poetui Jonui Strielkūnui skirta Lietuvos NKMP.

„Rašytojas Petras Dirgėla“ (2004 m., 29 min.). Dokumentinis filmas apie Lietuvos prozininką, eseistą Petrą Dirgėlą (2003 m. NKMP laureatą), kuris kartu su broliu Povilu Dirgėla (1997 m. NKMP laureatu) parašė apysakų ir apsakymų rinkinių.

„Režisierius Rimas Tuminas“ (1998 m., 29 min.). Filmas apie teatro režisierių ir pedagogą Rimą Tuminą, Vilniaus Mažojo teatro įkūrėją ir ilgametį vadovą, nuo 2007 m. Valstybinio akademinio J. Vachtangovo teatro (Maskva) meno vadovą. 1994 metais jam paskirta Lietuvos NKMP už A. Čechovo „Vyšnių sodo“, G. Kanovičiaus „Nusišypsok mums, Viešpatie“ ir B. Brechto „Galilėjaus “ pastatymus.

„Sigitas Geda. Žiema Stokholme“ (2001 m., 30 min.) / rež. Rytis Zemkauskas, Mindaugas Meškauskas - Vilnius : [LNK televizija], [2001]. - 1 vaizdo diskas (DVD) (30 min.) : skaitm., gars. spalv. - Įgarsinta liet., šved.

„Skulptorius Petras Mazūras“ (2001 m., 29 min.). Filmas apie bronzos autorinio liejimo pradininką Lietuvoje, skulptorių, kuriantį monumentaliąją ir kamerinę skulptūrą, Petrą Mazūrą, 2004 metais apdovanotą Lietuvos NKMP.

„Skulptorius Stanislovas Kuzma“ (1998 m., 30 min.). Dokumentinė apybraiža apie gimusį Panevėžyje skulptorių, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro skulptūros (2003 m., Panevėžio m.) autorių Stanislovą Kuzmą. Jis 1996 metais pelnė Lietuvos NKMP. Taip pat yra sukūręs skulptūras: „Mūzų šventė“ (1981 m., Vilniaus m.), „Šaulys“ (1986 m., Šiaulių m.), „Pieta. Sausio 13-osios aukoms“ (1995 m., Vilniaus m.) ir kt. Taip pat yra sukūręs skulptūrinių portretų, antkapinių paminklų, memorialų, medalių.

„Vitalijaus Mazūro „lėlių namai“ (1997 m., 30 min.). Filmas apie Lietuvos scenografą, tapytoją, teatro režisierių Vitalijų Mazūrą, 2012 m. apdovanotą Lietuvos NKMP.

Kitų režisierių dokumentiniai filmai:

„Dešimt“ / rež. D. Katinas (2010 m., 86 min.). Dokumentinė apybraiža, apimanti dešimt asmenybių. Projekto dalyviai - Violeta Urmanavičiūtė (2001 m. NKMP laureatė), Vladimiras Tarasovas, Jonas Mekas (1995 m. NKMP laureatas), Valentinas Masalskis (1996 m. NKMP laureatas), Andrius Mamontovas, Vytautas Landsbergis (2011 m. NKMP laureatas), Oskaras Koršunovas (2002 m. NKMP laureatas), Sigitas Geda (1994 m. NKMP laureatas), Donatas Banionis (2013 m. NKMP laureatas), Audrys Juozas Bačkis – pristatyti atgaline abėcėlės tvarka. Meninės dokumentikos filme pateikiami net septynių Lietuvos NKMP laureatų interviu, asmeniniai pašmaikštavimai ir pamąstymai, kūrybos bei šių žmonių elgsenos, požiūrio į juos supantį pasaulį aspektai.

„Dienoraščio akimirkos“ / rež. D. Vildžiūnas (2004 m., 35 min.). Dokumentinis filmas apie Lietuvos Atkuriamojo seimo pirmininką, profesorių Vytautą Landsbergį (2011 Lietuvos NKMP laureatą). Paties autoriaus prisiminimuose atkuriama jo šeimos bei jo paties asmeninė, visuomeninė ir politinė biografija, filme gausu 1988-1991 metais filmuotų unikalių istorinių kadrų.

„Epitafija ant poeto kapo“ / rež. S. Parulskis (2004 m. NKMP laureatas), V. V. Landsbergis (2005 m., 39 min.). Dokumentinis filmas apie emigracijoje Kanadoje gyvenusį ir kūrusį Henriką Nagį. Filme prisiminimais dalinasi poeto žmona Birutė Nagienė, poeto bičiuliai ir bendražygiai: Kazys Bradūnas (1992 m. NKMP laureatas), Alfonsas Nyka-Niliūnas (1997 m. Lietuvos NKMP laureatas), Sigitas Geda (1994 m. NKMP laureatas), Liudvikas Jakimavičius, filme skamba nemažai paties poeto skaitomų eilėraščių.

„Iš dangaus“ / rež. G. Žickytė (2004 m., 47 min.). Video esė apie vyskupą Antaną Baranauską ir jo garsiausią literatūros kūrinį „Anykščių šilelį“. Filme A. Branausko kūrybą interpretuoja poetai Vytautas Bložė (1991 m. NKMP laureatas), Marcelijus Martinaitis (1998 m. NKMP laureatas), eiles skaito aktorius Algimantas Masiulis.

„Ištraukos iš dienoraščio“ / rež. A. Jančoras (2005 m., 40 min.). Dokumentinis filmas apie 1993 m. Lietuvos NKMP laureatą, nusipelniusį kino ir teatro aktorių Laimoną Noreiką.

„Koncertas“ / rež. V. V. Landsbergis. (2004 m., 10 min.). Tai dokumentinio filmo apie poetą Vytautą Bložę (1991 m. Lietuvos NKMP laureatą) tęsinys. Šiame filme plačiau parodoma sovietmečiu užsimezgusi pogrindinė literatūrinio gyvenimo tradicija – poetiniai vakarai pas Kornelijų Platelį, ant jo namo stogo. Filme – N. Miliauskaitė (2000 m. NKMP laureatė), K. Platelis (2002 m. NKMP laureatas), D. Katkus (2001 m. NKMP laureatas), Š. Nako (2007 m. NKMP laureato) vadovaujamas Naujosios muzikos ansamblis.

„Meninykai“ / rež. L. Pociūnienė, P. Savickis (2009 m., 54 min.). Dokumentiniame filme –fotografų Antano Sutkaus (2003 m. NKMP laureato), Algimanto Kunčiaus (1998 m. NKMP laureato), Romualdo Rakausko (2009 m. NKMP laureato) įspūdžiai apie susitikimus, bendravimą, emocijas, kūrybos blyksnius ir susidūrimus su abejinga ar veidmainiška aplinka tarybinių laikų „Literatūros ir meno“ bei „Kultūros barų“ redakcijose.

„Mocarto obuoliai“ / rež. A. Jančoras (2011 m., 75 min.) Dokumentinis filmas apie Lietuvos smuikininką, dirigentą, orkestrų vadovą, 1999 m. Lietuvos NKMP laureatą Saulių Sondeckį.

„Niujorkas – mano šuo. Jono Meko antologija“ / rež. V. V. Landsbergis (2004 m., 28 min., 68 min.). Dokumentiniai filmai apie režisierių, avangardistą Joną Meką (1995 m. Lietuvos NKMP laureatą), jo kūrybą, požiūrį į avangardinį ir holivudinį kino meną, pamąstymai apie amžinąsias žmogiškąsias vertybes. Antrajame filme sutinkami ir Jono Meko avangardinių eksperimentų bendražygiai – Salvadore Dali, Johnas Lenon‘as, Yoko Ono bei FLUXUS pradininkas Jurgis Mačiūnas.

„Orfėjaus medis“/ rež. S. Parulskis (2004 m. NKMP laureatas) (2005 m., 38 min.). Dokumentiniame filme – emigracijoje gyvenančio poeto Alfonso Nykos-Niliūno (1997 m. Lietuvos NKMP laureato) kūrybinis portretas, kuriame akcentuojami pagrindiniai (pirmos po emigracijos) jo kelionės į Lietuvą fragmentai – paskaita Vilniaus universitete, tėviškės aplankymas ir kt.

„Penkios novelės apie Stasį“ /rež. V. V. Landsbergis (2004 m., 18 min.). Dokumentinis filmas apie Lenkijoje gyvenantį pasaulinio garso menininką – dailininką, grafiką, režisierių Stasį Eidrigevičių (2001 m. Lietuvos NKMP laureatą). Filme įamžinti jo gyvenimo ir kūrybos Lenkijoje momentai, pirmos personalinės parodos atvežimas dailininko gimtinėn Lietuvon bei apsilankymas netoli Panevėžio esančioje dailininko tėviškėje.

„Petras Repšys“ / rež. V. V. Landsbergis (2004 m., 18 min.). Dokumentinis filmas apie Lietuvos grafiką bei freskų autorių, medalių kūrėją, monumentalistą, 1997 m. Lietuvos NKMP laureatą Petrą Repšį.

„Pragaras“ / rež. V. V. Landsbergis (2004 m., 10 min.). Dokumentinis filmas apie dailininko siurrealisto Šarūno Saukos kūrybinį portretą, nufilmuotas šiam tapant vieną įspūdingiausių darbų „Pragarą“. Šarūnas Sauka – 1989 m. Lietuvos NKMP laureatas.

„Prie rugių ir prie ugnies“ / rež. A. Marcinkevičiūtė (2010 m., 58 min.) Dokumentinis biografinis filmas, skirtas poetui, dramaturgui, vertėjui ir žymiam visuomenės veikėjui - Just. Marcinkevičiui. Justinas Marcinkevičius – 2001 m. Lietuvos NKMP laureatas.

„Prieš parskrendant į žemę“ /rež. A. Matelis (2005 m., 52 min.). Dokumentinis filmas, nufilmuotas ligoninėje, apie vaikus, sergančius leukemija, apie jų draugystę ir meilę, apie svajones, kurių išsipildymo jie laukia. Už šį filmą režisierius Arūnas Matelis 2005 metais gavo Lietuvos NKMP.

„Raudonu ant balto“ / rež. A. Marcinkevičiūtė (2003 m., 47 min.). Dokumentinis filmas apie 2000 m. Lietuvos NKMP laureatą rašytoją Romualdą Granauską.
„Sigitas Geda. Žiema Stokholme“ / rež. R. Zemkauskas (2000 m., 30 min.). Dokumentinis filmas apie poetą, dramaturgą, kritiką, vertėją, eseistą Sigitą Gedą, 1994 metais gavusį Lietuvos NKMP už poezijos knygas „Septynių vasarų giesmės“ ir „Babilono atstatymas“.

„Skrydis per Lietuvą arba 510 sekundžių tylos“ /rež. A. Matelis, A. Stonys. (2000 m., 8 min.) Dokumentinis filmas, sujungęs realų skrydžio pojūtį, naujausias technologijas ir klasikinę poetinę dokumentiką. Šis filmas pasaulinėje parodoje "EXPO 2000" (Hanoveryje, Vokietija) nominuotas "TOP 10", kaip vienas iš geriausių pasaulinės parodos filmų. Filmo režisieriai - Lietuvos NKMP laureatai: Arūnas Matelis pelnė NKMP 2005 metais, Audrius Stonys – 2002 metais.

 „Svečiuose pas Vytautą Kašubą“ / rež. V. V. Landsbergis (1991 m., 45 min.). Dokumentinis filmas apie 1993 m. Lietuvos NKMP laureatą skulptorių modernistą Vytautą Kašubą.   

„Šokis dykumoje“ / rež. A. Marcinkevičiūtė (2009 m., 90 min.). Dokumentinis biografinis filmas apie rašytoją Jurgą Ivanauskaitę (2005 m. Lietuvos NKMP laureatę).

„Švendubrės šamanas“ / rež. V. V. Landsbergis (2004 m., 55 min.). Dokumentinis filmas apie poetą modernistą, 1991 m. Lietuvos NKMP laureatą Vytautą Bložę.

„Tėvas“ / rež. V. V. Landsbergis (2004 m., trukmė 10 min.). Dokumentinis filmas apie Druskininkuose gyvenantį poetą Vytautą Bložę (1991 m. Lietuvos NKMP laureatą), sukurtas pasakojant tarsi ne apie jį patį, o būtent apie poeto tėvą – pokario vaistininką, gelbėjusį ir partizanus, ir stribus, tragiškai mirusį tremtyje Sibire.

„Verdenė“ / rež. V. V. Landsbergis (2004 m., 62 min.). Dokumentiniame filme - poetės Nijolės Miliauskaitės video portretas. Filme skamba nemažai pačios poetės skaitomų eilėraščių, prisiminimais dalinasi poetės artimieji, bičiuliai. Poetė N. Miliauskaitė – 2000 m. Lietuvos NKMP laureatė.

„Visa teisybė apie mano tėvą“ / rež. V. V. Landsbergis (2004 m., 62 min.). Dokumentinis filmas apie režisieriaus V. V. Landsbergio tėvą Vytautą Landsbergį (2011 m. Lietuvos NKMP laureatą).

„Žmogus – paukštis“ / rež. I. Repšys. Tai pasakojimas apie kraštietį, garsų Lietuvos lakūną Vytautą Lapėną / trukmė 26 min.

„Zefiro Torna“: scenes from the life of George Maciunas, 1952-1978 = Zefiro Torna arba vaizdai iš Jurgio Mačiūno gyvenimo, 1952-1978: dokumentinis filmas / Jonas Mekas ; [įgarsino autorius]. - Vilnius : Jono Meko vizualiųjų menų centras, 2007. - 1 vaizdo diskas (DVD) (34 min.) : stereo, gars., spalv., nespalv. (PAL). - Įgarsinta angl.. - Vaizdo įrašo titrai liet. Lietuvių kilmės JAV gyvenančio filmų kūrėjo Jono Meko (1995 metais gavusio NKMP) dokumentinė apybraiža apie „Fluxus“ judėjimo pradininką, menininką, režisieriaus bičiulį - Jurgį Mačiūną.

Vaidybiniai filmai:

„Balkonas“ / rež. G. Beinoriūtė (2008 m., 48 min.). Vaidybiniame filme vaidina aktorius Rolandas Kazlas (2009 m. NKMP laureatas).

„Bilietas iki Tadž Machalo“ / rež. A. Puipa (1991 m., 88 min.). Vaidybinis istorinis filmas R. Šavelio apsakymo „Fabijonas“ motyvais. Filme vaidina aktoriai Kostas Smoriginas (2001 m. NKMP laureatas) ir Jūratė Onaitytė (1999 m. NKMP laureatė).

„Dievų miškas“ / rež. A. Puipa (2006 m., 117 min.). Vaidybinis istorinis filmas Balio Sruogos romano „Dievų miškas“ motyvais. Filme pagrindinį vaidmenį atliko aktorius Valentinas Masalskis (1996 m. NKMP laureatas).

„Duburys“ / rež. G. Lukšas (2009 m., 140 min.) Pagal to paties pavadinimo R. Granausko (2000 m. Lietuvos NKMP laureato) romaną sukurtas filmas. Tai filmas apie sovietmečio nykumos palaužtą žmogų, kurio likimas liko nepastebėtas. Filme pagrindinius vaidmenis atliko Jūratė Onaitytė (1999 m. Lietuvos NKMP laureatė) ir Valentinas Masalskis (1996 m. Lietuvos NKMP laureatas).

„Džiazas“ / rež. R. Banionis (1992 m., 90 min.). Vaidybinis filmas, sukurtas pagal Juozo Grušo 1967 m. pjesę „Meilė, džiazas ir velnias“. Vaidina aktoriai Rolandas Kazlas (2009 m. NKMP laureatas), Vytautas Paukštė (2007 m. NKMP laureatas).
  
„Elzė iš Gilijos“ / rež. Algimantas Puipa (2000 m., 110 min.). Vaidybinis filmas "Elzė iš Gilijos" - tai sakmė apie aistringą meilę, neapykantą ir kerštą. Tai istorija, nukelianti mus į XIX amžiaus egzotišką Mažąją Lietuvą - unikalių papročių, įstabios gamtos ir nepaprasto istorinio likimo kraštą. Filmas sukurtas Rytprūsių rašytojo Ernsto Wicherto apysakos “Šaktarpis” motyvais. Filme vaidina Vytautas Paukštė (2007 m. NKMP laureatas), Kostas Smoriginas (2001 m. NKMP laureatas).

„Eurazijos aborigenas“ / rež. Š. Bartas (2001 m., 111 min.). Vaidybinis filmas. Filmo režisierius Šarūnas Bartas – 2001 m. Lietuvos NKMP laureatas. 2010 m. „Eurazijos aborigenas“ Lietuvos kino ir televizijos apdovanojimuose „Sidabrinė gervė“ buvo apdovanotas kaip geriausia metų juosta. Tais pačiais metais Talino kino festivalyje „Juodosios naktys“ filmas pripažintas geriausiu Baltijos šalių filmu.

„Gražuolė“ / rež. A. Žebriūnas (2011 m. NKMP laureatas) (2008 m., 63 min.). Vaidybinis filmas, sukurtas Lietuvos kino studijoje 1969 metais.

„Herkus Mantas“ / rež. M. Giedrys (2008 m., 137 min.). Tai istorinis meninis filmas apie prūsų sukilimo vadą Herkų Mantą. Filmo kompozitorius Giedrius Kuprevičius (2013 m. NKMP laureatas). Filme vaidina aktorius Vytautas Paukštė (2007 m. NKMP laureatas).

„Jausmai“ / rež. A. Dausa, A. Grikevičius (2009 m. NKMP laureatas) (1966 m., 85 min.). Vaidybinis filmas pagal Egono Livo romaną „Velniakaulio dvyniai“. Filmo muzikos autorius – kompozitorius Vytautas Barkauskas (2003 m. NKMP laureatas). Filme vaidina aktoriai Juozas Budraitis (2013 m. NKMP laureatas), Laimonas Noreika (1993 m. NKMP laureatas), Vytautas Paukštė (2007 m. NKMP laureatas).

„Mano mažytė žmona“ / rež. R. Banionis. Filme vaidina aktorius Vytautas Paukštė (2007 m. NKMP laureatas). Filmo kompozitorius – Faustas Latėnas (2013 m. NKMP laureatas).

„Miegančių drugelių tvirtovė“ / rež. A. Puipa (2012 m., 120 min.). Vaidybinis filmas pagal to paties pavadinimo rašytojos Jurgos Ivanauskaitės (2005 m. Lietuvos NKMP laureatės) romaną.

  „Mindaugas“ / rež. I. Bučienė (1995 m., 105 min.). Lietuvos valstybinio akademinio dramos teatro spektaklis J. Marcinkevičiaus „Mindaugas“. Rašytojas Justinas Marcinkevičius - 2001 m. NKMP laureatas, spektakliui muziką kūrė kompozitorius Bronius Kutavičius – 1995 m. NKMP laureatas. Spektaklyje vaidino aktoriai Donatas Banionis ir Juozas Budraitis (2013 m. NKMP laureatai) bei Laimonas Noreika (1993 m. NKMP laureatas).

„Moteris ir keturi jos vyrai“ / rež. A. Puipa (1983 m., 91 min.). Vaidybiniame filme pagrindinį vaidmenį atlieka aktorė Jūratė Onaitytė (1999 m. NKMP laureatė), vaidina aktoriai Vytautas Paukštė (2007 m. NKMP laureatas), Kostas Smoriginas (2001 m. NKMP laureatas).

„Nereikalingi žmonės“ / rež. M. Martinsons (2008 m., 90 min.). Vaidybiniame filme vaidina 2001 m. NKMP laureatas Kostas Smoriginas. Vaidybinis filmas, nagrinėjantis aktualias tiek užsieniečių, tiek lietuvių socialines ir pilietines problemas: emigraciją, „geresnio gyvenimo“ paieškas, įvaikinimą ir globą.

„Niekas nenorėjo mirti“ / rež. V. Žalakevičius (1965 m., 107 min.). Filmo operatorius Jonas Gricius - 2013 m. NKMP laureatas. Taip pat pagrindinį vaidmenį filme atliko aktorius Donatas Banionis (2013 m. NKMP laureatas), taip pat vaidina aktoriai Juozas Budraitis (2013 m. NKMP laureatas), Laimonas Noreika (1993 NKMP laureatas).

„Nuodėmės užkalbėjimas“ / rež. A. Puipa (2007 m., 98 min.). Vaidybinis filmas, sukurtas pagal 2005 m. Lietuvos NKMP laureatės rašytojos Jurgos Ivanauskaitės kūrinius „Ragana ir lietus“, „Placebas“, „Sapnų nublokšti“. Filme vaidina aktorius Kostas Smoriginas – 2001 m. Lietuvos NKMP laureatas.

„Riešutų duona“ / rež. A. Žebriūnas (2010 m., trukmė 67 min.). 1978 metais Lietuvos kino studijoje sukurtas meninis filmas pagal rašytojo Sauliaus Šaltenio apsakymą. Tai pirmoji lietuviška tragikomedija. Filmo režisierius Arūnas Žebriūnas – 2011 m. Lietuvos NKMP laureatas. Vaidina Antanas Šurna (2012 m. NKMP laureatas), Kostas Smoriginas (2001 m. NKMP laureatas)

„Skrydis per Atlantą“ / rež. R. Vabalas (1983 m., 134 min,). Vaidybinis filmas apie legendinį lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno žygdarbį. Muziką filmui kūrė Lietuvos NKMP laureatas kompozitorius Bronius Kutavičius. Filme vieną pagrindinių vaidmenų - Stasio Girėno vaidmenį atliko 1997 m. Lietuvos NKM premijos laureatas režisierius, aktorius Eimuntas Nekrošius, taip pat vaidina režisierius Jonas Vaitkus (2003 m. NKMP laureatas), aktoriai Valentinas Masalskis (1996 m. NKMP laureatas), Juozas Budraitis (2013 m. NKMP laureatas).

„Soliaris“ / rež. A. Tarkovskis (2005 m., 95 min.). Vaidybinis filmas pagal Stanislavo Lemo mokslinės fantastikos romaną. Pagrindinį Kriso Kelvino vaidmenį šiame filme atliko aktorius Donatas Banionis (2013 m. NKMP laureatas).

„Stiklo šalis“ / rež. J. Lapinskaitė (2004 m., 68 min.). Vaidybinis filmas pagal to paties pavadinimo rašytojos, dramaturgės, eseistės Vandos Juknaitės (2008 m. Lietuvos NKMP laureatės) novelę.

„Tadas Blinda. Pradžia“ / rež. D. Ulvydas (2011 m., 110 min.). Tai pirmasis lietuviškas nuotykinis istorinis veiksmo filmas nepriklausomos Lietuvos istorijoje, paremtas R. Šavelio romanu „Tadas Blinda“ ir TV serialu „Tadas Blinda“. Šiame filme Michailo Muravjovo vaidmenį atliko aktorius Donatas Banionis (2013 m. NKMP laureatas).

„Tyli naktis“ / rež. M. Martinsons (2013 m., 86 min.). Vaidybiniame filme vaidina 2001 m. Lietuvos NKMP laureatas Kostas Smoriginas.

„Vaikai iš Amerikos viešbučio“ / rež. Raimundas Banionis (1990 m., 93 min.). Vaidybiniame filme vaidina Jūratė Onaitytė (1999 m. NKMP laureatė), Rolandas Kazlas (2009 m. NKMP laureatas). Filmui muziką kūrė kompozitorius Faustas Latėnas (2013 m. NKMP laureatas), dainą „Nenusigąsk, tai aš“ sukūrė Vytautas Kernagis (2007 m. NKMP laureatas).

„Velnio nuotaka“ / rež. A. Žebriūnas (2011 m. NKMP laureatas) (1974 m., 75 min.). Miuziklas. Scenarijaus autorius Sigitas Geda (1994 m. NKMP laureatas).

„Vienui vieni“ / rež. J. Vaitkus (2004 m., 100 min.). Vaidybinis istorinis filmas, paremtas tikrais faktais, atkuriantis sudėtingą ir kruviną Lietuvai rezistencinį laikotarpį – partizanų kovas 1944-1953 metais. Tai pirmasis skaitmeniniu pavidalu išleistas lietuvių filmas. Filmo režisierius Jonas Vaitkus - 2003 m. Lietuvos NKMP laureatas, filme vaidina aktorius Vladas Bagdonas (2000 m. NKMP laureatas), taip pat Rolandas Kazlas (2009 m. NKMP laureatas).

„Vilko dantų karoliai“ / rež. A. Puipa (1997 m., 102 min.). Vaidybinis filmas pagal rašytojo Leonardo Gutausko (2001 m. NKMP laureato) to paties pavadinimo romaną. Filme vaidina aktorius Vytautas Paukštė (2007 m. NKMP laureatas).

„Žaibo nušviesti“ /rež. A. Puipa (1995 m., 93 min.). Vaidybinį filmą sudaro trys atskiros novelės apie žmones, nepritampančius visuomenėje, gyvenančius savo dvasinių išgyvenimų ir fantazijų pasaulyje. Drama sukurta pagal rašytojų brolių Petro Dirgėlos (1997 m. Lietuvos NKMP laureato), Povilo Dirgėlos (2003 m. Lietuvos NKMP laureato) ir Jolitos Skablauskaitės noveles. Filme vaidina aktorius Kostas Smoriginas (2001 m. NKMP laureatas).

„Žuvies diena“ / rež. A. Puipa (1989 m., 84 min.). Vaidybinis filmas Jolitos Skablauskaitės apsakymų motyvais. Filme vaidina aktorius Kostas Smoriginas (2001 m. NKMP laureatas).

Į pradžią