LITERATŪRA APIE VYSKUPĄ KAZIMIERĄ PALTAROKĄ

Pirmasis Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas. 1875.X.22–1926.V.30–1958.I.3 : [bukletas]

Pirmasis Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas. 1875.X.22–1926.V.30–1958.I.3 : [bukletas] / parengė ir išleido Lietuvos kraštotyros draugijos Panevėžio miesto skyrius, Viešoji biblioteka, „Laisvo žodžio“ redakcija. Panevėžys, 1989. 1 lankstinys (8 p.)
Vyskupas Kazimieras Paltarokas (jo gyvenimo ir veiklos bruožai) : diplominis darbas / Vaiva Antanavičienė

Vyskupas Kazimieras Paltarokas (jo gyvenimo ir veiklos bruožai) : diplominis darbas / Vaiva Antanavičienė ; vadovas doc. S. Jegelevičius ; Vilniaus universitetas. Istorijos fakultetats. Naujųjų amžių istorijos katedra. - Vilnius, 1991. 141 lap., 1 kn. : įklijos ; 30,5x21. Santr. angl.. Mašinraščio nuorašas, autografas. Bibliogr.: lap. 136-139 ir išnašose

Turinys

Vyskupas Kazimieras Paltarokas : bibliografija, amžininkų atsiminimai / sudarė Regina Mazurienė

Vyskupas Kazimieras Paltarokas : bibliografija, amžininkų atsiminimai / sudarė Regina Mazurienė; Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka. Panevėžys, 1998. 278 p.

Turinys

Gyvenimo bruožai : atsiminimai : vyskupo Kazimiero Paltaroko gimimo 130-osioms metinėms

Gyvenimo bruožai : atsiminimai : vyskupo Kazimiero Paltaroko gimimo 130-osioms metinėms / Kazimieras Paltarokas ; [parengė Bronius Antanaitis, Elena Neniškytė ; redakcinė komisija: Jonas Boruta … [et al.] ; Lietuvių katalikų mokslo akademija. Vilnius, 2005. 682, [1] p.

Turinys

Literatūra apie K. Paltaroką 1912–1998 m. išspausdinta R. Mazurienės sudarytoje knygoje „Vyskupas Kazimieras Paltarokas“.

Literatūra apie K. Paltaroką 1998–2014 m.

Į titulinį