KAZIMIERO PALTAROKO KONSEKRACIJA KAUNO ARKIKATEDROJE

Kazimieras Paltarokas trumpai aprašo tą įvykį: „Konsekracijai pasirinkau vyskupo Šv. Atanazo gegužės 2 dieną. Konsekravo arkivyskupas Karevičius, asistuojant arkiv. Skvireckui ir vysk. Karosui. Kas su manimi darėsi konsekruojant, pats nežinau. Teatsimenu klausimus: „Vis semper in divinis esse negotiis macipatus ąuantum te humana fragilitas consenserit posse?“ – „Volo“.

Konsekracijos proga seminarijoje buvo pietūs. Dalyvavo valdžios atstovai su prezidentu p. Stulginskiu, diduomenė, miesto dvasiškija, vyskupijos dekanai <...>“ (Iš PALTAROKAS, Kazimieras. Gyvenimo bruožai. Vilnius, 2005, p. 97.)

Vyskupas Kazimieras Paltarokas konsekracijos dieną. 1926.05.02. PAVB RKRS. F 76-47
Vyskupas Kazimieras Paltarokas konsekracijos dieną. 1926.05.02. PAVB RKRS. F 76-47

Į titulinį  Atgal