Apie parodą "Šeima psichologo akiratyje"

Bibliotekos Didžiojoje skaitykloje (Respublikos g. 14, II a.) veikia spaudinių paroda „ŠEIMA PSICHOLOGO AKIRATYJE" parengta vykdant bibliotekos švietėjišką projektą „Pažinkime save", remiamą Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos specialios rėmimo programos. Parodos rengėjai primena, kad spalis skirtas Pasaulinei psichikos sveikatos dienai paminėti.

Iš daugelio tarptautinių dokumentų pasaulio bendruomenių psichikos sveikatos klausimais, norėtųsi akcentuoti keletą, kurių kryptimi buvo formuojama parodos dokumentų tematika ir problematika.

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos regiono sveikatos strategija „Sveikata 2020" – šiuo metu svarbiausias Europos politinis dokumentas, rekomenduojantis naujas sveikatos sistemos valdymo ir organizavimo, pasitinkant šiuolaikinio pasaulio keliamus iššūkius, formas.

Vienas iš tikslų: iki 2020 m. pagerinti psichosocialinę žmonių gerovę ir iš esmės sumažinti psichinės sveikatos problemų paplitimą.

2015 metų liepos pradžioje Jungtinėse Tautose priimta šeimą ginanti rezoliucija, pabrėžianti, kad šeima yra prigimtinis ir svarbiausias visuomenės vienetas, bei raginanti vyriausybes vykdyti šeimai jautrią politiką ir imtis veiksmų, užkertant kelią šeimos kaip institucijos išlikimui kylančioms grėsmėms: „šeima atlieka itin svarbų vaidmenį išsaugant kultūrinį identitetą, tradicijas, moralę, paveldą ir vertybinę visuomenės sistemą".

Viena iš pasyviosios psichoterapijos priemonių yra geros psichologinės literatūros skaitymas, skatinantis asmenybės, gebančios prisitaikyti prie nuolat kintančio pasaulio, augimą, padedantis geriau suprasti besikeičiančias šeimos gyvenimo aplinkybes, santykių problematiką.

Parodoje eksponuojamų psichologijos leidinių gausa teikia žinias apie socialinių ir kultūrinių pokyčių visuomenėje įtaką šiuolaikinei šeimai: pasirengimą santuokai, šeimos kūrimą, struktūrą ir jos narių emocinius tarpusavio ryšius; moters ir vyro vaidmenų kaitą šeimoje, krizes ir konfliktus, jų sprendimo būdus, tėvystės fenomeną, šeimos aplinką vaikystėje, jos įtaką vaiko asmenybės raidai ir kitas šeimos santykių psichologijos aktualijas.

Skaitytojui pristatome paklausius psichoterapeutų, psichoanalitikų, šeimos psichoterapijos specialistų, ekspertų veikalus, monografijas, praktikų-konsultantų, lektorių publikuotus praktinius vadovus, tyrimų medžiagą, eksperimentines metodines programas, savipagalbos leidinius orientuotus į psichologiškai išsilavinusią ir dvasiniais ieškojimais besidominčią auditoriją. Knygose gausu patarimų, testų, psichologinių pratybų.

Tekstų pabaigoje pateikiame suskaitmenintus atrinktų paklausių leidinių viršelius ir turinius.

Parengta pagal:

Ugdymo šiuolaikinėje šeimoje konceptas : mokslo studija / Sigita Burvytė, Kęstutis Ralys, Rita Ilgūnienė. - Vilnius : Edukologija, 2012. - 275, [1] p. : iliustr., portr. - ISBN 978-9955-20-736-8

Nesavanaudiškas atsidavimas ir dviejų vienybė / Birutė Obelenienė. - Lent. - Santr. angl.. - Bibliogr. str. gale // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. - ISSN 1392-0502. - T. 18, P. 553-560.

Vaikų psichologinio konsultavimo ir jų santykių su šeimos nariais sąsajos / Ilona Norgėlienė, Bronislava Grigaitė. - Lent. - Santr. angl.. - Bibliogr.: 32 pavad. ir išnašose // Soter. - ISSN 1392-7450. - 2008, Nr. 28, p. 75-89.

Tėvystės fenomenas: metodologija ir praktinis taikymas / Juozas Vytautas Uzdila. - Santr. liet., angl.. - Bibliogr.: 15 pavad. // Žmogus ir žodis. - ISSN 1392-8600. - T. 14, Nr. 4 (2012), p. 44-54

Steponavičiūtė, Aldona. Ir varge, ir džiaugsme... Prieiga per internetą: http://www.asirpsichologija.lt/index.php?id=48&;;category=7 Žiūrėta 2015 09 09

Jungtinėse Tautose priimta istorinė rezoliucija, ginanti šeimą. Prieiga per internetą: http://www.propatria.lt/2015/07/jungtinese-tautose-priimta-istorine.html Žiūrėta 2015 09 09

Dr. Jurkuvienė, Ramunė. Pozityvų šeimos įvaizdį ir šeimos savivertę padedantys kurti veiksniai: Detali situacijos analizė.[Pdf]. Prieiga per internetą: http://www.mususeima.lt/uploads/documents/pozityv_eimos_vaizd_skatinantys_veiksniaiŽiūrėta 2015 10

Valantinas, Vytis. Psichologas apie skaitymą ir vaikų knygas. Prieiga per internetą: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-04-01-psichologas-apie-skaityma-ir-vaiku-knygas/110978 Žiūrėta 2015 09 15

Jaunimo psichinė sveikata ir savižudybės. Prieiga per internetą: http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2012/12/Jaunimo-psichin%C4%97-sveikata-ir-savi%C5%BEudyb%C4%97s.pdf Žiūrėta 2015 09 10

Iliustracijoje:

Krasauskas, Stasys. Iliustracija Eduardo Mieželaičio eilėraščių rinkiniui„Žmogus“. Prieiga per internetą: http://www.mmcentras.lt/kuriniai/iliustracija-eduardo-miezelaicio-eilerasciu-rinkiniui-zmogus/3190 Prieiga per internetą: 2015 08 25

Eksponuojamos literatūros sąrašas:

Leidiniai.pdf

Lankyti parodą kviečiame iki lapkričio 31 d.

Informaciją parengė
Didžiosios skaityklos vyr. bibliotekininkė
Birutė Urbanavičienė
Tel. (845) 465565
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Parodą stenduose apipavidalino
Milda Lašaitė

Internete publikavo
Arnualdas Dalinda