Spaudinių paroda „Patriam tuam mundum existima“

Spaudinių paroda „Patriam tuam mundum existima“ („Savo tėvynę laikyk visu pasauliu“) buvo parengta ta proga, jog 2015-ieji metai Lietuvoje yra Etnografinių regionų metai. Parodą parengė Bibliotekos Didžiosios skaityklos darbuotojos.