Kelionių aprašymai kaip egodokumentinis paveldas : straipsnių rinkinys


Kelionių aprašymai kaip egodokumentinis paveldas : straipsnių rinkinys : [konferencijos medžiaga, 2014 10 15] / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas ; sudarytojai Genovaitė Astrauskienė, Arvydas Pacevičius, Tomas Petreikis ; [dailininkė-maketuotaja Asta Radvenskienė]. - Panevėžys : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka : [Amalkeros leidyba], 2015 ([Panevėžys] : D. Rudžio indiv. įm.). - 158 [1] p. : iliustr., portr., faks. ; 21 cm. - Turinyje aut.: Arvydas Pacevičius, Tomas Petreikis, Rasa Sperskienė, Veronika Girininkaitė, Mindaugas Balkus, Dalia Tarailienė, Virginija Šiukščienė, Angelė Mikelinskaitė. - Santr. angl.. - Bibliogr.: išnašose ir str. gale. - Tiražas 250 egz.. - ISBN 978-9955-659-69-3
Kn. taip pat: Pratarmė (liet., angl.) / Arvydas Pacevičius, p. 6-7.

Turinyje: Lietuva svetimšalių keliautojų akimis: intymus pasakojimas ar propaganda? / Arvydas Pacevičius. Į gyvenimo kelią palydint (gimnazisto Mykolo Jankausko atminimų albumas) / Tomas Petreikis. Vinco Uždavinio kelionė į Rozalimą / Rasa Sperskienė. Vytauto Civinskio (1887-1910) tapatybių apraiškos jo Dienoraščio (1903-1910) kelionių aprašymuose / Veronika Girininkaitė. Sovietmečio egodokumentikos bruožai: iš Prano Juozapavičiaus kelionių aprašymų / Mindaugas Balkus. Kelionių magijos paralelės Mato Šalčiaus ir Antano Poškos egodokumentiniame palikime Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje / Dalia Tarailienė. Nežinomo 1863 metų sukilėlio kelionės į tremtį aprašymas - netyrinėtas sukilimo šaltinis / Virginija Ščiukšienė. Kelionių aprašymai lietuvių diasporos laiškuose: vieta ir tapatumas / Angelė Mikelinskaitė.