Filmai apie rašytojus, menininkus, garsius Lietuvos visuomenės veikėjus

IV Lietuvos jaunimo dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas Elenai Mezginaitei atminti: [2014] m. lapkričio 6 d. / [projekto autorius Arnoldas Simėnas] ; [operatorius Jonas Čergelis] ; [atlieka vokalistai ir instrumentalistai]. - Panevėžys : [Panevėžio apskrities  Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka], 2014. - 1 vaizdo diskas  (DVD) (90 min.) : stereo, gars., spalv. (PAL). - Pilna antr.: Ketvirtasis  Lietuvos jaunimo dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas Elenai Mezginaitei atminti. - Įrašyta 2014 m. Juozo Miltinio dramos teatre.

Antanas Vienuolis
/ rež. A. Liorančas. Dokumentinis filmas apie liūdno likimo šio amžiaus prozininką Antaną Vienuolį. Prisiminimais dalinasi rašytojo kaimynai, augintinė, giminės, literatūros kritikai / trukmė 50 min.

Beveik laimingas / rež. A. Marcinkevičiūtė. Dokumentinis filmas apie rašytoją Jurgį Kunčiną / trukmė 59 min.

Czeslaw'o Milosz'o Vilnius: dokumentinis filmas / Autoriai Vytautas Damaševičius, Juozas Matonis. - [Vilnius] : LNK, 2007. - 1 vaizdo diskas (DVD) (48 min.) : skaitm., gars., spalv.- Įgarsinta liet.
Filme pasakojama apie poetą Česlovą Milošą, Nobelio premijos laureatą, kilusį iš Lietuvos, studijavusį Vilniaus universitete, vėliau gyvenusį Lenkijoje, JAV, Prancūzijoje, tačiau palaikiusį ryšius su lietuviais.

Dienoraščio akimirkos : dokumentinis filmas apie Lietuvos Atkuriamojo seimo pirmininką, profesorių Vytautą Landsbergį / rež. D. Vildžiūnas. Paties autoriaus prisiminimuose atkuriama jo šeimos bei jo paties asmeninė, visuomeninė ir politinė biografija, filme gausu 1988-1991 metais filmuotų unikalių istorinių kadrų / trukmė 35 min.

Eime pasivaikščioti su A. Rekašiumi / rež. M. Juozapavičiūtė. Dokumentinis filmas apie kompozitorių A. Rekašių / trukmė 31 min.

Einu / rež. M. Ivaškevičius. Dokumentinis filmas apie vieną iškiliausių XX a. lietuvių rašytojų – Vincą Mykolaitį-Putiną. Filme rašytojo draugai, žymūs dvasininkai prisimena V.M. Putino gyvenimo lūžius – pasitraukimą iš kunigų luomo, bei sugrįžimą prie katalikų tikėjimo jau savo gyvenimo saulėlydyje; odes okupaciniam sovietiniam režimui ir niekur tuo metu nespausdintas „antitarybines“ eiles / trukmė 46 min.

Epitafija ant poeto kapo / rež. S. Parulskis, V. V. Landsbergis. Dokumentinis filmas apie emigracijoje Kanadoje gyvenusį ir kūrusį Henriką Nagį. Filme prisiminimais dalinasi poeto žmona Birutė Nagienė, poeto bičiuliai ir bendražygiai: Kazys Bradūnas, Alfonsas Nyka-Niliūnas, Sigitas Geda, Liudvikas Jakimavičius, filme skamba nemažai paties poeto skaitomų eilėraščių. / trukmė 39 min.

Iš dangaus / rež. Giedrė Žickytė. Video esė apie dievišką gamtos grožį, apie vyskupą Antaną Baranauską ir jo geriausią kūrinį „Anykščių šilelis“. Filme Baranausko kūrybą interpretuoja poetai Vyt. Bložė, M. Martinaitis, eiles skaito aktorius Algimantas Masiulis / trukmė 33 min.

Iš niekur, į niekur / rež. V. V. Landsbergis. Dokumentinis filmas apie Izraelyje gyvenantį prozininką Grigorijų Kanovičių / trukmė 53 min.

Ištraukos iš dienoraščio: dokumentinis filmas apie aktorių Laimoną Noreiką / Laimonas Noreika ; scenarijaus autorius, režisierius ir operatorius Aloyzas Jančoras. - Vilnius : A. Jančoro Videoantologija, 2005. - 1 vaizdo diskas (DVD) (40 min.) : stereo, gars., spalv. (PAL). – Įgarsinta liet.

Jūratė Statkutė De Rosales : Pasišventusi senajai protėvių istorijai ir Lietuvai: [dokumentinis filmas] / [autorius ir operatorius] Stasys Petkus ; [scenarijaus autorė] Snieguolė Dovydavičienė ; [įgarsino] Marijus Žiedas. - : Versmė, 2013. - 1 DVD diskas. - Filme panaudoti kadrai iš prancūzų filmo "Paroles - Lituanie" ("Žodis - Lietuva", 1989).
Filmas apie lietuvių kilmės Venesuelos žurnalistę J. Statkutę De Rosales, daug nusipelniusios Lietuvai, tyrinėjant baltų priešistorę, Lietuvos istoriją, parašiusią daug vertingų darbų, kaip „Baltų kalbų bruožai Iberų pasaulyje“, „Senasis aisčių giminės metraštis“, „Didžiosios apgavystės“ ir kt.

Koncertas / rež. V. V. Landsbergis. Tai dokumentinio filmo apie poetą Vytautą Bložę tęsinys. Šiame filme plačiau parodoma sovietmečiu užsimezgusi pogrindinė literatūrinio gyvenimo tradicija – poetiniai vakarai pas Kornelijų Platelį, ant jo namo stogo. Filme – V. Bložė, N. Miliauskaitė, K. Platelis, D. Katkus, Š. Nako vadovaujamas Naujosios muzikos ansamblis / trukmė 10 min.

Lik, kur esi... / rež. J. Čergelis, A. Pročkis. 1996 m. sukurtame filme nepriklausomos Lietuvos politiko, Užsienio reikalų ministro J.Urbšio prisiminimai apie savo politinę veiklą, paremti to meto dokumentiniais kadrais / trukmė 17 min.

Liudvikas / rež. V. V. Landsbergis. Dokumentinis filmas apie poetą, humoristą ir dramaturgą Liudviką Jakimavičių. Filme daug jo pasakojimų, prisiminimų, pašmaikštavimų, deklamuojamų eilėraščių. Liudvikas Jakimavičius pagarsėjo kultiniais Sąjūdžio laikų spektakliais, jis buvo „Šėpos“ teatro tekstų autorius, leido pogrindinį „Sietyno“ žurnalą / trukmė 52 min.

"Mano senas drauge…": iškilmingas vakaras-minėjimas, skirtas Elenai Mezginaitei, Panevėžio muzikiniame teatre 2011 m. spalio 28 d. / organizatorius Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Juozo Urbšio visomeninės minties ir kultūros centras, vadovas Arnoldas Simėnas ; vakaro vedėjas Albinas Keleris. - [Panevėžys] : Jono Čergelio vaizdo studija, 2011. - 1 vaizdo diskas (DVD) (86 min.) : stereo, spalv., gars., (PAL).
Dainų autoriai ir atlikėjai: kompozitorius Alvydas Jegelevičius, Ilona Papečkytė, Rugilė Taujanskaitė, Sigitas Stankūnas, kompozitorius Rimantas Bagdonas, kompozitorius Laimis Vilkončius, vokalinis kvartetas "Camerata", Panevėžio muzikinio teatro orkestras, vad. Vidmantas Kapučinskas, choras, vad. Algirdas Viesulas - Panaudota PAN TV, KTV plius, Lėlių vežimo teatro, Jono Čergelio archyvų filmuota medžiaga, Gintaro Lukoševičiaus ir šeimos archyvo nuotraukos

Marius Katiliškis – iš atsiminimų / rež. A. Reneckis. Dokumentinis filmas apie prozininką Marių Katiliškį, didžiąją gyvenimo dalį gyvenusį emigracijoje – JAV, Čikagoje. Filme esama unikalių fotomenininko A. Kezio filmuotų kadrų, įamžinusių M. Katiliškį ir jo aplinką 1971 metais. Filme prisiminimais dalinasi jo žmona, kūrybos bendražygiai, draugai / trukmė 52 min.

Meninykai: dokumentinis filmas / filmo autoriai: Petras Savickis ir Liudvika Pociūnienė. - [Vilnius] : Lietuvos Kultūros Rėmimo Fondas, 2009. - 1 vaizdo diskas (DVD) : stereo, gars., spalv. (PAL). – Įgarsinta liet.
Filmo herojai – fotografai, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai Antanas Sutkus, Algimantas Kunčius ir Romualdas Rakauskas. Filmas remiasi jų įspūdžiais apie susitikimus, bendravimą, emocijas, kūrybos blyksnius ir susidūrimus tarybiniais metais Lietuvoje.

Mocarto obuoliai: dokumentinis filmas apie dirigentą, prof. Saulių Sondeckį / scenarijaus autorius, režisierius ir operatorius Aloyzas Jančoras. - Vilnius : A. Jančoro Videoantologija, 2011. - 1 vaizdo diskas (DVD) (75 min.) : stereo, gars., spalv. (PAL). – Įgarsinta liet.

Niujorkas – mano šuo. Jono Meko antologija / rež. V. V. Landsbergis. Dokumentiniai filmai apie režisierių, avangardistą Joną Meką, jo kūrybą, požiūrį į avangardinį ir holivudinį kino meną, pamąstymai apie amžinąsias žmogiškąsias vertybes. Pirmojo filmo trukmė 28 min. Antrajame filme sutinkami ir Jono Meko avangardinių eksperimentų bendražygiai – Salvadore Dali, Johnas Lenon‘as, Yoko Ono bei FLUXUS pradininkas Jurgis Mačiūnas / trukmė – 68 min.

Orfėjaus medis / rež. S. Parulskis. Dokumentiniame filme – emigracijoje gyvenančio poeto Alfonso Nykos-Niliūno kūrybinis portretas, kuriame akcentuojami pagrindiniai (pirmos po emigracijos) jo kelionės į Lietuvą fragmentai – paskaita Vilniaus universitete, tėviškės aplankymas ir kt. / trukmė 38 min.

Penkios novelės apie Stasį / rež. V. V. Landsbergis. Dokumentinis filmas apie Lenkijoje gyvenantį pasaulinio garso menininką Stasį Eidrigevičių. Filme įamžinti jo gyvenimo ir kūrybos Lenkijoje momentai, pirmos personalinės parodos atvežimas dailininko gimtinėn Lietuvon bei apsilankymas netoli Panevėžio esančioje dailininko tėviškėje / trukmė 18 min.

Petras Repšys / rež. V. V. Landsbergis. Dokumentinis filmas apie Lietuvos grafiką bei freskų autorių Petrą Repšį / trukmė 18 min.
Poetas Valdemaras Kukulas: dokumentinis filmas / Autoriai Juozas Matonis, Vytautas Damaševičius. - [Vilnius] : LNK, 2009. - 1 vaizdo diskas (DVD) (30 min.) : skaitm., gars., spalv. – Įgarsinta liet.

Poetas Valdemaras Kukulas: dokumentinis filmas / Autoriai Juozas Matonis, Vytautas Damaševičius. - [Vilnius] : LNK, 2009. - 1 vaizdo diskas (DVD) (30 min.) : skaitm., gars., spalv. – Įgarsinta liet.

Pragaras / rež. V. V. Landsbergis. Dokumentinis filmas apie dailininko siurrealisto Šarūno Saukos kūrybinį portretą, nufilmuotas šiam tapant vieną įspūdingiausių darbų „Pragarą“. Filme kūrybinė Saukos virtuvė ironiškai supinta su to meto Lietuvos politinėmis realijomis, atspindinčiuose Seimo debatų transliacijose, girdimose per radio tašką dailininko namuose / trukmė 10 min.

Prie rugių ir prie ugnies / rež. Agnė Marcinkevičiūtė poetui Just. Marcinkevičiui skirtas dokumentinis biografinis filmas, 2010 m. / trukmė – 58 min.

Raudonu ant balto / rež. A. Marcinkevičiūtė. Dokumentinis filmas apie rašytoją Romualdą Granauską / trukmė 53 min.

Skrydis per Atlantą / rež. R. Vabalas. Vaidybinis Lietuvos kino studijos 1983 metų filmas apie dviejų legendinių Lietuvos žmonių - Stepono Dariaus ir Stasio Girėno siekį ir nelengvus kelius į jo realizavimą.

Svečiuose pas Vytautą Kašubą / rež. V. V. Landsbergis. Dokumentinis filmas apie skulptorių modernistą Vytautą Kašubą. Interviu su sunkiai sergančiu skulptoriumi apie jo kūrybos kelią, atradimus ir gyvenimą / trukmė 42 min.

Šlovės metai / rež. L. Kairys. Dokumentinis filmas apie Kauno „Žalgirio“ krepšininkų komandą. Filme apžvelgiama šio klubo istorija, prisimenamos įspūdingos pergalės prieš Maskvos CASK klubą, triumfo akimirkos po 1999 Eurolygos aukso laimėjimo / trukmė 40 min.

Švendubrės šamanas / rež. V.V. Landsbergis. Nacionalinės premijos laureato poeto Vytauto Bložės, gyvenančio atsiskyrėlio gyvenimą Švendubrėje, kinematografinis portretas / trukmė 55 min.

Tėvas / rež. V. V. Landsbergis. Dokumentinis filmas apie Druskininkuose gyvenantį poetą Vytautą Bložę, sukurtas pasakojant tarsi ne apie jį patį, o būtent apie poeto tėvą – pokario vaistininką, gelbėjusį ir partizanus, ir stribus, tragiškai mirusį tremtyje Sibire / trukmė 10 min.

Verdenė / rež. V. V. Landsbergis. Dokumentiniame filme poetės Nijolės Miliauskaitės video portretas. Filme skamba nemažai pačios poetės skaitomų eilėraščių, prisiminimais dalinasi poetės artimieji, bičiuliai / trukmė 62 min.

Vilius Orvydas / rež. V. V. Landsbergis. Dokumentinis filmas apie savamokslio skulptoriaus Viliaus Orvydo gyvenimo ir kūrybos kinematografinę rekonstrukciją / trukmė 68 min.

Vilties prezidentas / rež. V.V. Landsbergis. Dokumentinis filmas apie Stasį Lozoraitį, Lietuvos ambasadorių prie šv. Sosto, vėliau dirbusį pasiuntiniu ambasadoj Vašingtone bei Romoj, 1993 metais kandidatavusį į Lietuvos prezidentus ir po metų netikėtai mirusį. Filme gausu archyvinės medžiagos nuo 1936 metų šeimos filmuotos medžiagos Italijoje iki įsimintinos S. Lozoraičio rinkiminės kelionės po Lietuvą / trukmė 90 min.

Visa teisybė apie mano tėvą / rež. V. V. Landsbergis. Dokumentinis filmas apie režisieriaus V. V. Landsbergio tėvą Vytautą Landsbergį – privatus video portretas / trukmė 62 min.

Žmogus – paukštis / rež. I. Repšys. Tai pasakojimas apie kraštietį, garsų Lietuvos lakūną Vytautą Lapėną / trukmė 26 min.

   Grįžti atgal