Teisinė informacija

ES teisės aktai

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas arba Reglamentas (ES) 2016/679

LR įstatymai

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas

LR Vyriausybės nutarimai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos savininko teisių ir pareigų įgyvendinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

LR kultūros ministro įsakymai

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas  „Dėl apskričių viešųjų bibliotekų veiklos teritorijų“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas "Dėl kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklių patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl regionų kultūros plėtros 2012 – 2020 metų programos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas "Dėl bibliotekų plėtros strateginių krypčių 2016 - 2022 metais patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas "Dėl bibliotekos valdymo tobulinimo rekomendacijų patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Autorinių sutarčių ir atlikėjo intelektinių paslaugų sutarčių sudarymo rekomendacijos" 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekos fondo apsaugos nuostatų tvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas Dėl skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015 - 2020 metų programos patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015-2020 metų programos įgyvendinimo priemonių 2016-2018 metų plano patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekininkų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos veiklos planai

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos teisės aktai

Naudojimosi Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka (PAVB) taisyklės

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos nuostatai

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai dovanojamų dokumentų rinkinių atrankos ir priėmimo taisyklės

PAVB Duomenų apsaugos pareigūnas Mantas Navaruckis
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
tel. (845) 502032