Apie biblioteką

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka – pagrindinė didžiausią universalų fondą Lietuvos Šiaurės rytų regione sukaupusi moderni, įvairią kultūrinę veiklą plėtojanti biblioteka.

Bibliotekos veikla grindžiama bendrosiomis vertybėmis bei tautos tradicijomis ir siekia tenkinti visų asmenų mokslo, kultūros, verslo, savišvietos, saviugdos ir kitokius poreikius nepaisant asmens tautybės, politinių pažiūrų, amžiaus, tikybos, profesijos ar kitų skirtybių.

Bibliotekos misija - ugdyti kultūrines žmogaus kompetencijas ir kūrybingumą visą gyvenimą. 

    PAVB pagrindinės veiklos kryptys:

  • formuoja universalaus profilio spaudinių ir kitų dokumentų fondą, atsižvelgdama į Panevėžio regiono (Panevėžio ir Utenos apskričių) ūkio ir kultūros plėtros kryptis bei gyventojų reikmes;
  • kaupia ir saugo spaudinius ir kitus dokumentus, susijusius su Panevėžio regionu;
  • aptarnauja vartotojus, tenkina jų skaitymo ir informacijos poreikius;
  • plėtoja įvairią kultūrinę veiklą: rengia konferencijas, susitikimus, literatūros vakarus, dailės, knygų parodas;
  • koordinuoja Panevėžio ir Utenos apskričių viešųjų bibliotekų metodinį, bibliografinį ir informacinį bei kraštotyros darbą; atlieka regiono tarpbibliotekinio abonemento (TBA) funkcijas;
  • vykdo bibliotekininkystės, bibliografijos, informacijos ir knygotyros plėtojimo programas bei mokslinius tyrimus Panevėžio regione;
  • yra Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) dalyvė;
  • yra Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA) ir Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos (AVBA) narė.

PAVB suteikia galimybę naudotis knygomis, periodiniais ir informaciniais leidiniais, vaizdo ir garso dokumentais, duomenų bazėmis, rankraščiais, kompaktiniais diskais, tradiciniais ir kompiuteriniais katalogais, internetu. Lankytojai aptarnaujami abonementuose (knygos skolinamos į namus) ir skaityklose.