Tęstiniai projektai

Nuo 2015 metų bibliotekoje įgyvendinami projektai Panevėžio krašto kultūros paveldo pažinimui ir aktualinimui. Plačiau

2012–2016 metais vykdytas švietėjiškas sveikatinimo projektas „Pažinkime save“. Plačiau 

Nuo 2012 metų įgyvendinami Kultūrinio ugdymo ir individualios kūrybos skatinimo projektai. Plačiau

Nuo 2012 metų Panevėžio jaunuomenės savirealizacijai skirtas projektas Atvira jaunimo erdvė „Savas kampas“. Plačiau

Nuo 2010 metų įgyvendinamas Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų kūrybos sklaidos projektas Literatūros ir kino dienos bibliotekoje. Plačiau

Nuo 2009 metų miesto bendruomenei rengiama gyvų gėlių kardelių (glodiolus) paroda. Plačiau 

Nuo 2009 metų įgyvendinami Patriotinio ir pilietinio ugdymo, istorinės, etninės savimonės stiprinimo projektai. Plačiau

Nuo 2008 metų biblioteka įgyvendina projektą Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centro kūrimas. Plačiau

Nuo 1998 metų biblioteka vykdo projektą Knygos ir bibliotekų istorijos raida Panevėžio krašte. Rengiamos mokslinės konferencijos, kuriose tyrinėjama Panevėžio krašto knygos ir bibliotekų raida. Plačiau

Nuo 1998 metų Panevėžio krašto visuomenei rengiamas tarptautinis literatūros festivalis Panevėžio literatūrinė žiema. Plačiau