Įgyvendinti projektai

2017 m. „Knygomanija“
Projekto socialinis, kultūrinis, ekonominis rezultatas: Projekto „Knygomanija“ metu įdiegta nauja paslauga „Sukurk savo knygos anonsą“. Į 7 naujus planšetinius kompiuterius įdiegta vaizdo redagavimo programa. Knygų anonsų kūrimo užsiėmimuose dalyvavo 79 jaunieji bibliotekos lankytojai. Jiems buvo nepaprastai įdomu filmuoti, redaguoti vaizdus ir nuotraukas, įgarsinti pačių filmuotą medžiagą. Kurdami knygų anonsus jaunieji skaitytojai tobulino savo organizacinius, komandinio darbo ir darbo su šiuolaikinėmis technologijomis įgūdžius, įgavo vizualizacijos, kritinio mastymo įgūdžių. Knygų anonsų kūrimo užsiėmimuose savanoriavo Panevėžio Rotaract klubo nariai.
Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba

2017 m. „Panevėžio miesto vartotojų pasitenkinimo bibliotekų elektroninėmis paslaugomis tyrimas“
Projekto socialinis, kultūrinis, ekonominis rezultatas: Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos užsakymu projekto partneris – Panevėžio kolegija – projekto metu atliko tyrimą „Panevėžio miesto vartotojų pasitenkinimas bibliotekų teikiamomis elektroninėmis paslaugomis“. Atliktu tyrimu išanalizuota Panevėžio miesto teritorijoje veikiančių viešųjų ir mokyklų bibliotekų teikiamų elektroninių paslaugų pasiūla gyventojams, nustatytos nesinaudojimo elektroninėmis paslaugomis priežastys, įvertinta bibliotekų elektroninių paslaugų teikimo kokybė, išsiaiškinta vartotojų nuomonė apie šias paslaugas.
Rėmėjai: Panevėžio miesto savivaldybė

2016 m. „Be rėmo, be paraščių“
Projekto socialinis, kultūrinis, ekonominis rezultatas: Iš viso surengta 17 kūrybiškumą lavinančių – ekslibriso kūrimo, knygos gamybos ir kūrybinio rašymo – edukacinių užsiėmimų, kuriems vadovavo patyrę specialistai. Užsiėmimuose dalyvavo 147 dalyviai. Parengta viena profesionalių ekslibrisų paroda, kurioje apsilankė per 200 lankytojų, daugiausia moksleivių.
Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

2016 m. Kūrybinės saviraiškos studija „Veikiam kartu“
Projekto socialinis, kultūrinis, ekonominis rezultatas: Kartu su „Rotaract“ klubo nariais bibliotekoje įkurta saviraiškos studija. Joje skaitytojams sudaryta galimybė savarankiškai organizuoti kultūrines veiklas. Jaunieji informatikai kiekvieną trečiadienį renkasi į programavimo pradžiamokslio užsiėmimus. Šių veiklų vykdymui biblioteka įsigijo 4 stacionarius kompiuterius, vaizdo projektorių ir ekraną, magnetinę rašomąją lentą. Skaitymo entuziastai 1 k/mėn. buriasi į „Knygų klubą“ ir dalyvauja diskusijų vakaruose. Kiekvieną antradienį vyksta jaunimo klubų susitikimai, studija rezervuojama darbui įvairiems kūrybiniams projektams.
Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

2016 m. Knygų mugių regione, bibliotekų leidybinės veiklos pristatymų, leidyklų dienų organizavimas
Projekto socialinis, kultūrinis, ekonominis rezultatas: Į LR KM pavestų Knygų mugių organizavimo veiklų vykdymą įtraukta 12 Panevėžio regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų. Organizuota 1 knygų mugė „Vasaros knygų fiesta“ Panevėžyje, kurioje dalyvavo 3 viešosios Panevėžio regiono bibliotekos ir Lietuvos mažų ir vidutinių leidyklų asociacijos leidėjai. Parengtos 5 Panevėžio regiono bibliotekų jungtinės veiklos programos (stendai) dalyvavimui knygų mugėse Vilniuje ir Panevėžyje, tarptautinėje verslo ir pasiekimų parodoje „EXPO Aukštaitija 2016“ ir Kalėdinėje mugėje „Cido“ arenoje. Mugėse edukacinėse veiklose iš viso dalyvavo 1355 vaikai ir jaunimas. Mugėse veikusias Panevėžio regiono bibliotekų erdves aplankė daugiau kaip 10 tūkst. lankytojų. Surengti 5 Panevėžio regiono bibliotekų leidybinės veiklos pristatymai. Surengtas vienas rezultatų įvertinimo ir patirties pasidalijimo renginys.
Rėmėjas: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

2016 m. Vaikų ir jaunimo skaitymai „Vasara su knyga“
Projekto socialinis, kultūrinis, ekonominis rezultatas: Panevėžio regione 13-koje bibliotekų surengta 17 renginių, kuriuose apsilankė per 4000 vaikų ir jaunimo. Konkurse #vasarasuknyga dalyvavo per 600 dalyvių. Atidarymo renginį „Vasara su knyga“, transliuojamą YouTube kanalu, galėjo matyti visa Lietuva.
Rėmėjas: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

2015 m. „Mobilus bibliotekininkas“ (nuo stalviršio prie tapšnoklio)
Projekto socialinis, kultūrinis, ekonominis rezultatas: Projektu buvo siekiama inovatyviomis technologijomis pagerinti informacijos paiešką vartotojams ir skatinti bibliotekos fondų panaudojimą. Bibliotekoje įdiegta naują skaitytojų aptarnavimo paslauga „Mobilus bibliotekininkas“, sukurtas leidinių vaizdų pagal temas katalogas, pagerintas belaidis interneto ryšys, 20 bibliotekininkų išmokyti aptarnauti skaitytojus mobiliosiomis technologijomis, 3 – dirbti su vaizdų katalogo kūrimo programine įranga. Įgyvendinus projektą bibliotekininkai turi galimybę atlikti leidinių paiešką elektroniniuose kataloguose ir duomenų bazėse būdami ne savo darbo vietoje, o prie knygų lentynos arba ten, kur patogu skaitytojui. Taupomas ir skaitytojų, ir darbuotojų laikas. Sukūrus teminį vaizdų katalogą skaitytojai gali greičiau ir paprasčiau pagal temas susirasti naujausias ar juos dominančias knygas. Šis būdas patrauklesnis vartotojams, skatina savarankiškai ieškoti informacijos.
Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

2014 m. „Žydinti poetiška Latvija – pažinkime artimiau“
Projekto socialinis, kultūrinis, ekonominis rezultatas: Projektas skirtas „Panevėžiui – Kultūros sostinei“. Gegužės 14 d. bibliotekoje surengtas latvių ir lietuvių tautų draugystės renginys – atidaryta latvio gėlių augintojo J. Salenso tulpių ir fotografijų paroda. Renginyje dalyvavo Seimo Pirmininko pavaduotojas P. Auštrevičius, Panevėžio miesto mero patarėjas P. Luomanas. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos tautinių instrumentų ansamblis, vadovaujamas Laimutės Mazūrienės, atliko latvių kompozitoriaus Vilnis Salaks kūrinių. Gyvų gėlių parodą aplankė per 500 miestiečių ir svečių. Parodai iš latvių į lietuvių k. išverstas 600 pozicijų svogūninių gėlių katalogas, spausdintas 200 egz. tiražu. Iš gražiausių gėlių parodos eksponatų išleistas reprezentacinis bukletas. Surengta latvių grožinės literatūros knygų lietuvių kalba paroda „Mums viena zeme, viena saule, tā pati mūsu jūra“.
Rėmėjas: Panevėžio miesto savivaldybė

2014 m. „Jaunųjų talentų sugrįžimai iš Europos kultūros centrų į gimtąjį Panevėžį“
Projekto socialinis, kultūrinis, ekonominis rezultatas: Projektas įgyvendintas partnerystėje su Asociacija „Bibliotekininkų klubas“. Tai kultūros projektas skatinantis jaunuosius talentus, garsinančius Lietuvos ir Panevėžio vardą svečiose šalyse, sugrįžti pristatyti gimtinės žmonėms savo išugdytą talentą. Pirmąja šio projekto kregžde tapo – Milda Tubelytė, Braunschweigo Valstybinio teatro operos solistė. Bibliotekoje surengtame koncerte kartu su M. Tubelyte koncertavo V. Mikalausko menų gimnazijos mokiniai.
Rėmėjas: Panevėžio miesto savivaldybės NVO programa

2014 m. „Viežlybųjų šiaurės rytų Lietuvos regiono bibliotekininkų sueiga“
Projekto socialinis, kultūrinis, ekonominis rezultatas: Surengta Panevėžio regiono bibliotekų darbuotojų sueiga, skirta Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms. Kartų solidarumo ir aktyvumo skatinimui vyko 4 judrieji žaidimai, 1 erudicijos išbandymo užduotis, komandų ir stovyklaviečių pristatymai, parengti pagal K. Donelaičio poemą „Metai“. Dalyvavo 130 bibliotekų darbuotojų iš Panevėžio regiono.
Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

2014 m. „Po Paryžiaus dangum“
Projekto socialinis, kultūrinis, ekonominis rezultatas: 2014 m. kovą, Kultūros sostinės Panevėžio renginių programoje Prancūzijai skirtą mėnesį, biblioteka surengė renginių ciklą „Po Paryžiaus dangum“. Surengta prancūzų literatūros tyrinėtojo prof. Vytauto Bikulčiaus paskaita „Šiuolaikinio prancūzų romano trajektorijos“. Gausių lankytojų sulaukė prancūziškų dainų ir akvarelės vakaras „Po Paryžiaus dangum“ su bardu Vygantu Kazlausku ir dailininke Emilija Gaspariūnaite-Taločkiene. Kraštietė dailininkė specialiai renginiui liejo akvareles Paryžiaus tema, jų fone skambėjo nostalgiškos prancūziškos Vyganto Kazlausko atliekamos dainos. Juozo Miltinio palikimo studijų centre parengta intriguojanti paroda „Karališkai pas Miltinį“, atskleidžianti legendinio režisieriaus Juozo Miltinio gurmaniškus pomėgius. Rugsėjo mėnesį paroda buvo eksponuojama Biržų savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje. Filosofė, eseistė prof. Jūratė Baranova parengė mokslinį straipsnį apie J. Miltinio ir Antonino Artaud kūrybos sąsajas. Rugpjūčio ir rugsėjo mėn. šeštadieniais profesionali dailininkė Leonora Kuisienė lankytojus mokė 3 skirtingų vertę istorijoje turinčių knygų rišimų.
Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

2013–2014 m. „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra per savanoriškos veiklos stiprinimą bibliotekose: „Bibliotekos jaunimui“
Projekto socialinis, kultūrinis, ekonominis rezultatas: Į projekto veiklas 2014 10-12 mėn. savanorių mentore paskirta bibliotekininkė ekspertė Rūta Juzėnienė įtraukė 25 nesimokančius ir nedirbančius jaunuolius, kuriems buvo surengti 5 dienų intensyvūs savęs pažinimo, komandinio darbo įgūdžių, savanorystės mokymai, pristatomos bibliotekos paslaugos ir renginiai. Po mokymų didžioji dalyvių dalis liko bibliotekoje ir dalyvavo savanoriškoje praktikoje „Vaikų užimtumo organizavimas“. Dalyviai mokėsi modeliuoti 3D spausdintuvu. Savanorystės bibliotekoje metu jaunuoliai talkino įvairiose bibliotekoje vykdomose veiklose – informacinio raštingumo mokymuose, knygų tvarkyme, Vaikų ir jaunimo literatūros centre, Atviroje jaunimo erdvėje prancūzų kalbos užsiėmimuose. Panevėžio Šv. Juozapo globos namuose surengė „Damų ir džentelmenų vakarą“. Patys aktyviausi savanoriai įsijungė į visuotinę akciją „Knygų kalėdos“, bibliotekos bendruomenei surengė meninę Naujametinio vakaro programą.
Rėmėjai: LR Švietimo ir mokslo ministerija, Europos socialinis fondas

2013 m. „Tarmė šiuolaikiniame mieste“
Projekto socialinis, kultūrinis, ekonominis rezultatas: Projekto renginys rugsėjo 6 d., Panevėžiui švenčiant 510-ąjį jubiliejų, į Panevėžį sukvietė garsius Lietuvos tarmių puoselėtojus – prof. dr. Meilutę Ramonienę ir Skirmantą Valentą, doc. dr. Bronę Stundžienę, etnologę Vitalija Vasiliauskaitę, muziejininką Viktorą Stanislovaitį, poetus Vladą Braziūną, Reginą Katinaitę-Lumpickienę, Justiną Kubilių. Panevėžiečiai ir miesto svečiai projekto dėka turėjo galimybę išgirsti akademinį požiūrį į tarmes ir gyvai kasdienėje kalboje taikomas tarmes, patarmes, šnektas. Renginio metu buvo surengtas spaudinių parodos „Gimtoji tarmė – gyvosios kalbos šaltinis“ atidarymas, veikė knygų mugė, kur buvo galima įsigyti naujausių renginio svečių knygų. Renginio pabaigą vainikavo Panevėžio folkloro ansamblio „Raskila“, vadovaujamo Linos Vilienės, koncertas.
Rėmėjai: LR KM Etninės kultūros plėtros valstybinė programa ir Panevėžio miesto savivaldybė

2013 m. „A. Šilgalytės atsiminimų Plačiame gyvenimo vieškely išleidimas“
Projekto socialinis, kultūrinis, ekonominis rezultatas: Šiuo projektu visuomenę pasiekė G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje rankraščių pavidalu saugota A. Šilgalytės atsiminimų „Plačiame gyvenimo vieškely“ medžiaga. 2014 m. vasario 27 d. bibliotekoje surengtos šio leidinio sutiktuvės. Dalyvavo leidinio redaktorė Lionė Lapinskienė, bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus vedėja Audronė Palionienė, buvusi A. Šilgalytės mokinė Panevėžio miesto tarybos narė Danutė Kažukauskienė, Kauno jėzuitų gimnazijos bibliotekos vedėja Rasa Malžinskienė, Vytauto Didžiojo universiteto istorijos bakalauro IV kurso studentas Deimantas Ramanauskas.
Rėmėjas: LR KM Leidybos programa

2013 m. „Matau – mokausi: netikėta biblioteka“
Projekto socialinis, kultūrinis, ekonominis rezultatas: 10 min. trukmės demonstraciniai mokomieji filmukai sukurti taip, kad bibliotekų el. paslaugos būtų pateiktos žaismingai, su įgarsinimu ir vertimu į gestų kalbą. Filmuko demonstracija – viena iš priemonių supažindinti vartotoją su aktualiomis paslaugomis. Kita pristatymo dalis – demonstruotų paslaugų detalizavimas mobilios kompiuterių klasės pagalba. Taip pat pasitelktas sukurtas informacinis-mokomasis lankstinukas, kuriame nuosekliai aprašyta paslaugos gavimo eiga. Lankstinukai dalijami projekto dalyviams ir bibliotekų lankytojams.
Rėmėjas: LR KM Bibliotekų plėtros projektų programa

2013 m. „PAVB kompiuterizavimas 2013 metams“
Projekto socialinis, kultūrinis, ekonominis rezultatas: Konkurse laimėti HP ProLiant DL380p G8 serveriai
Rėmėjas: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

2012–2013 m. „Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse“
Projekto socialinis, kultūrinis, ekonominis rezultatas: Biblioteka, įsitraukė į Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamą projektą „Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse“, skirtą tobulinti Lietuvos vaikų neformaliojo švietimo sistemą. Jauniesiems skaitytojams parengė ir ŠMM akreditavo dvi neformalaus ugdymo programas. Bibliotekos kompiuterių klasėje vyko „Jaunojo 3D animatoriaus elementorius“, Vaikų ir jaunimo literatūros centre – „Bibliotekinių žinių ABC“ užsiėmimai. Užsiėmimus lankė 18 Panevėžio miesto moksleivių.
Rėmėjas: ES struktūriniai fondai

2012 m. „Skaitykime, vertinkime, iliustruokime“
Projekto socialinis, kultūrinis, ekonominis rezultatas: Panevėžio regiono gyventojams nuo 14 metų surengtas kūrybinis konkursas, kuriame dalyviai individualiu tekstu ar iliustracija turėjo įvertinti 2011–2012 m. lietuvių rašytojų kūrinį iš pateikto sąrašo. Konkursui dalyviai atsiuntė 26 recenzijas ir 32 iliustracijas. Iš konkursui pristatytų 58 kūrybos darbų komisija atrinko po 12 tekstų ir iliustracijų proginio „Knygos mylėtojo kalendoriaus 2013“ sudarymui. Nominantai iškilmingoje Kazimiero Barėno literatūrinės premijos teikimo šventėje (2013) buvo apdovanoti kalendoriais ir vertingomis knygomis.
Rėmėjas: LR KM Skaitymo skatinimo programa

2012 m. „Panevėžio viešosios bibliotekos paslaugų plėtra perimant šiaurės šalių susigiminiavusių miestų bibliotekų patirtį“
Projekto socialinis, kultūrinis, ekonominis rezultatas: Projektu buvo siekiama rasti kultūrinio bendradarbiavimo partnerius šiaurės šalyse. Pažintiniame vizite Kalmaro (Švedija) ir Koldingo (Danija) bibliotekose dalyvavo 1 Kupiškio rajono savavaldybės VB ir 5 PAVB darbuotojai.
Rėmėjas: Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programa